Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

Publicerad 11 april 2024

Vit näckros flytandes på vattenytan

Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del av utlysningen i den nationella regionalfonden.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del av utlysningen i den nationella regionalfonden. En territoriell strategi kan  liknas vid en regional strategi för hållbar urban utveckling.

- Förhoppningen är att regionen, samtliga kommuner i länet, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer i Sörmland ska kunna ta del av de 67 miljoner euro som EU kommer att fördelas i projektmedel från Tillväxtverket fram till år 2030 genom denna fond, säger Johanna Lindell, projektledare i Region Sörmland.

Finansieringen ska bidra till arbetet i regionen med en hållbar urban utveckling med fokus på jämlika, produktiva, gröna och digitalt smarta samhällen.

För att kunna söka medel måste det finnas en territoriell strategi för länet. Besked om Sörmlands territoriella strategi har blivit accepterad kommer i slutet av maj 2024.

Utöver finansieringsmöjligheterna ser Region Sörmland även strategin som en möjlighet att koordinera insatser över administrativa gränser samt göra gemensamma länsövergripande prioriteringar möjliga. Länets aktörer får även möjlighet att kraftsamla kring insatser som stärker Sörmlands funktionella värden och samband utifrån strukturbilden och den regionala utvecklingsstrategins mål – Ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor där människor lever ett gott liv med god hälsa.                                                   

Läs mer om strategin och ta del av den slutliga versionen på publikationen för Ett livskraftigt Sörmland 2030.