Regional utveckling

Vit näckros i vatten.

Om regional utveckling

Regional hållbar utveckling handlar om att stärka Sörmland som region genom att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Region Sörmland samordnar den regionala utvecklingen i länet. En del av utvecklingsuppdraget är att tillsammans med flera aktörer, genomföra en strategi för hållbar utveckling i länet. Den strategin kallas för Sörmlandsstrategin, som du kan läsa mer om under Så utvecklar vi Sörmland. På den här sidan finns mer information om vad ett regionalt utvecklingsuppdrag innebär, statistik om Sörmland och mycket mer.

Uppdaterad 12 december 2023