Regional utveckling

Vit näckros.

Om regional utveckling

Region Sörmland arbetar för att samordna den regionala hållbara utvecklingen i länet. Regional hållbar utveckling handlar om hur vi stärker Sörmland som region genom att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. En del i vårt utvecklingsuppdrag är att arbeta fram, och tillsammans med flera aktörer, genomföra en strategi för utvecklingen i länet. Vi kallar strategin för Sörmlandsstrategin, som du kan läsa mer om under Så utvecklar vi Sörmland.

Uppdaterad 20 maj 2022