Svenskt näringslivs enkätresultat visar på ett fortsatt gott företagsklimat i Sörmland

Publicerad 22 maj 2024

Kvinna med svart tröja som ler, vänd mot kameran.

Under veckan presenterades svaren från Svenska Näringslivs årliga enkät av det lokala företagsklimatet. Undersökningen är landets största attitydundersökning bland företagare och det främsta verktyget för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt. Mer än 30 000 företagare i landet, varav 1073 i Södermanland, har berättat hur de uppfattar situationen där de är verksamma.

Paula Nolander

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

070-522 12 96

 - När vi påbörjade dessa mätningar, för drygt 20 år sedan, var det få kommuner som aktivt arbetade med att förbättra för sina företag, säger Sofia Sjöström, regionchef för Svenskt näringsliv i Sörmland.

I dag arbetar i stort sett alla kommuner i Södermanland med att öka dialogen och förbättra sin förståelse, i enlighet med lagstiftningen. Det syns också i resultaten. Årets betyg för det sammanfattande omdömet nationellt är det bästa någonsin. Det högst sammanfattande omdömet i vår region får Trosa som landar på 4,5 vilket är bland de bästa i landet. Oxelösund kliver upp och hamnar på 4.1 när det kommer till det sammanfattande omdömet på hur företagen upplever företagsklimatet. Både Oxelösund och Trosa har en positiv ökning på övriga frågor i enkäten. Hela sju av nio kommuner i Södermanland förbättrar sitt sammanfattande omdöme, vilket är en fråga som väger riktigt tungt när enkäten senare i höst sammanställs till en ranking av företagsklimatet i alla Sveriges kommuner.

Eskilstuna ökar på flera frågor, även här ser vi en liten ökning på frågan om sammanfattande omdöme. Även Flen förbättrar sitt resultat i många frågor. Strängnäs har inte längre någon fråga som ligger under 3.0 betygskalan vilket tyder på en enighet där kommunens medarbetare arbetar likvärdigt oavsett avdelning. 

Vingåker och Katrineholm ligger stabilt med små rörelser upp eller ner på olika frågor. Nyköpings kommun ökar resultatet till 3,45 i Svenskt Näringslivs undersökning, vilket är det bästa resultatet sedan 2005.

En positiv siffra att lyfta är att färre företag funderar på att flytta sin verksamhet från Sörmland. När Svenskt näringsliv år 2017 ställde frågan om företagen övervägt att flytta sin verksamhet på grund av ett dåligt företagsklimat svarade 20 procent ja på den frågan. När frågan ställdes i år var det 11 procent som svarade ja. Rikssnittet ligger på 15 procent. Det är en positiv utveckling för länet där det privata näringslivet anställer 82 521 personer som i sin tur genererar 25,5 miljarder i skatteintäkter. 

Ett stärkt företagsklimat i Sörmland är viktigt för  hela länets fortsatta utveckling, vilket går att koppla till den prioriterade inriktningen Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning i enlighet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi.  

Fakta: 

Svenskt näringslivs undersökning av kommunens företagsklimat omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företag samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Alla enkätfrågor, och resultat från samtliga kommuner finns tillgängligt på foretagsklimat.se 

Den landsomfattande rankningen kommer i september.