Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

Publicerad 20 september 2023

Drivmedla logotyp.

Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns för framtiden. Tidigare har den som velat få en överblick behövt leta på många olika plattformar men Drivmedla.se samlar nu all den informationen på samma ställe. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla att använda.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Projektet ReDriv har resulterat i en digital plattform som fått namnet drivmedla.se. Plattformen visar upp data och statistik relaterat bland annat till befintliga och planerade ladd-och tankstationer med fossilfria alternativ, fordon och uppskattad trafikmängd. Den fungerar även som en mötesplats där utbuds- och efterfrågeaktörer har möjlighet att lämna och ta del av önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning. 

Dessutom erbjuder Drivmedla.se en samarbetsfunktion med målet att förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning till fossilfria transporter.

- Drivmedla har stor potential att både snabba på elektrifieringen och underlätta för alla som vill tanka fossilfritt. Testa verktyget idag för att se hur det kan underlätta för dig som på något sätt arbetar med omställningen till en fossilfri transportsektor, säger Sandra Strömstedt Strateg i Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

Bakgrund

Huvudsyftet med ReDriv har varit att stötta och påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ. Nyckeln har legat i att underlätta för ökad kunskap och att få utbuds- och efterfrågesidan att mötas kring utbyggnad och behov av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel. En annan viktig del har varit att underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att fatta strategiska beslut. Allt för att minska hindren.

Fossilfritt Sverige, ett nationellt regeringsinitiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, initierade projektet ReDriv, ett unikt samverkansprojekt nationell medverkan, med regionala utvecklingsaktörer från hela 11 län samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Projektet har finansierats av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige.
Se videon från lanseringseventet hos Fossilfritt Sverige för en inblick hur Drivmedla kan användas