Regional utveckling

Artiklar om Miljö, energi och klimat

Filtrera på typ av innehåll

 1. Regionerna i östra Mellansverige stärker samarbetet för att möta utmaningar kring kraftförsörjningen

  30 mars 2023

  Kapacitetsläget i elnätet i östra Mellansverige, ÖMS är fortfarande ansträngt, men med stärkt samverkan så finns möjligheter till förbättringar


 2. Fler hållbara resor för barn och unga, nu kan föreningar ansöka om att få stöd

  17 februari 2023

  Nu vill regionen och länets kommuner arbeta tillsammans med föreningarna i länet för att få fler barn och unga att resa hållbart till och från


 3. Brett samarbete för fossilfria alternativ att ladda och tanka i Sverige

  19 januari 2023

  Ett nationellt projekt, ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för


 4. 39 åtgärder i samarbete för att nå Södermanlands miljömål

  5 oktober 2022

  Södermanlands miljö- och klimatråd, där Region Sörmland ingår, har idag beslutat om länets andra åtgärdsprogram för miljömålen. Aktörerna i länet har


 5. Fem prioriterade inriktningar för hållbar regional utveckling fastställda

  27 september 2022

  Region Sörmland har i dialog med länets aktörer sett över Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har lett fram till fem prioriterade


 6. Så här säger pendlare som testat vikbar cykel

  20 september 2022

  Under våren har 15 antal pendlare i Sörmland fått testa att ta med sig en vikbar cykel på bussen. Detta initiativ är en del i ett större sammanhang


 7. Invånare prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik i städerna

  12 september 2022

  En majoritet av invånarna prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en färsk rapport när personer från


 8. Sätt människan och hållbarheten i centrum för att fortsätta utveckla Sörmland

  21 juni 2022

  Genom att samverka på en ny nivå, sätta människan och hållbarheten i centrum och våga prioritera. Det är några av de insikter som kom fram vid