Regional utveckling

Artiklar om Miljö, energi och klimat

Filtrera på typ av innehåll

 1. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 2. Projektet Rena resan är avslutat men lämnar efter sig flera viktiga lärdomar

  1 februari 2024

  Rena Resan – Fossilfritt 2030 startades under 2019 och avslutades i oktober 2023. Projektet har bestått av ett flertal aktiviteter och kampanjer


 3. Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer

  30 oktober 2023

  Det finns mycket som talar för att samhället skulle tjäna på och må bra av att fler cyklar mer i Sörmland. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt


 4. Upptäck hur Region Sörmland arbetat med hållbart resande i bokslutet för 2022

  4 oktober 2023

  Varje år genomför Region Sörmland en rad aktiviteter för att inspirera och på olika sätt bidra till att vi reser på mer hållbara sätt. För att


 5. Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

  20 september 2023

  Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns


 6. En vecka med aktiviteter för att öka hållbart resande i hela Sörmland

  6 september 2023

  Under dagarna 16 till 22 september kan du vara med och påverka miljön i Sörmland. Genom att göra det möjligt för fler sörmlänningar att ställa bilen


 7. Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

  8 juni 2023

  Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna


 8. Samverkan för hållbar utveckling av Sörmland

  3 april 2023

  Sörmland ska utvecklas hållbart för att möta utmaningarna i samhället. Gemensamt ska Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län tydligare


 9. Regionerna i östra Mellansverige stärker samarbetet för att möta utmaningar kring kraftförsörjningen

  30 mars 2023

  Kapacitetsläget i elnätet i östra Mellansverige, ÖMS är fortfarande ansträngt, men med stärkt samverkan så finns möjligheter till förbättringar