Flera nya satsningar för arbetsmarknad och näringsliv i Sörmland

Publicerad 24 juni 2024

Skog som växer i en bubbla illustrativ

Europeiska Socialfonden stöttar flera sörmländska utvecklingsprojekt. Genom stödet stärks satsningar för att fler unga ska fullfölja sin skolgång och insatser för mer inkludering för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Satsningarna inom Europeiska Regionalfonden kommer att utveckla ett nytt projekt inom området sörmländsk mat samt undersöka förutsättningarna för utveckling av vätgas i östra Mellansverige.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Beviljade utvecklingsprojekt

  • Eskilstuna kommun, Trygg vuxen, 6,6 miljoner kronor,
  • Arbetsförmedlingen, Arbete för gemenskap, samarbete i Eskilstuna, 14,7 miljoner kronor,
  • TalangAkademin ekonomisk förening, Särskild insats trygghet östra Mellansverige, 9,6 miljoner kronor,
  • Sörmlands Matkluster, Strukturell innovation för mer lokal mat, 1,6 miljoner kronor
  • Region Östergötland, Förstudie Vätgas ÖMS, 800 000 kronor.

De områden som ska stärkas är för människors utveckling, organisationers samverkan, strukturbyggande för hållbar utveckling, stärkt kompetens i berörda organisationer samt involvering av civilsamhället. 

Beviljade projekt uppfyller ESF+ programmets krav och bidrar till Region Sörmlands utvecklingsmål, ett livslångt lärande för ökad kompetensförsörjning, inkludering och jämlika levnadsvillkor. Projekten är treåriga och startar under hösten 2024.

Trygg vuxen, Eskilstuna kommun, Rinmangymnasiet

Kompetensutveckling av skolpersonal för ökad trygghet i undervisningen och förmåga att möta elever med särskilda behov. Antal deltagare är 185. Utbildningskoncept ska delas till andra skolor i Sörmland efter projektet.

Kontaktperson halina.sundqvist@eskilstuna.se

Arbete för gemenskap, samarbete i Eskilstuna 

Arbetsförmedlingen

Utveckla struktur för att stärka arbetet mellan olika organistationer.  Exempelvis att myndigheter, kommun, företag och civilsamhället samordnar insatser för mer effektiva individstöd. Målgruppen behöver stöd i förflyttningar att arbeta eller studera. Metoden kan användas i andra kommuner. Antalet deltagare är 300.

Kontaktperson sam.farsani@arbetsformedlingen.se

Särskild insats trygghet östra Mellansverige, TalangAkademin, ekonomisk förening

Unga i Strängnäs, Eskilstuna och Västerås. Ett växande antal unga riskerar avbrott från studier och därmed ökad risk för socialt utanförskap och miljöer kopplade till brottslighet. Systematisk samverkan mellan myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Ingen enskild kommun eller aktörer kan möta utmaningen ensam. Koordinering av insatser och lärande. Antal deltagare är 600.

Kontaktperson  linus.warrenstein@talangakademin.se

Strukturell innovation för mer lokal mat,
Sörmlands Matkluster ekonomisk förening

Genom samverkan med företag, andra aktörer och offentlig sektor ska Sörmlands Matkluster utveckla nya långsiktiga hållbara arbetssätt som skapar förutsättningar för ökad matproduktion, förädling och måltidsupplevelser i Sörmland.

Genom att etablera nya branschforum med fokus på lokal mat bidrar projektet till stärkt konkurrenskraft, ökad beredskap och hållbar utveckling inom livsmedelssystemet.

Kontaktperson: Charlotta André  info@charlottaconsulting.se

Förstudie Vätgas
ÖMS, Region Östergötland

Förstudien ska visa vilka förutsättningar och fördelar vätgasen och vätgasekonomin har i östra Mellansverige. Förstudien har som mål att undersöka om ett genomförandeprojekt kring vätgas ska startas.
Kontaktperson Olena Kashyna, olena.kashyna@regionsormland.se