Upptäck hur Region Sörmland arbetat med hållbart resande i bokslutet för 2022

Publicerad 4 oktober 2023

Tjej som pratar i telefon på bussen.

Varje år genomför Region Sörmland en rad aktiviteter för att inspirera och på olika sätt bidra till att vi reser på mer hållbara sätt. För att sammanfatta och redovisa vad vi har gjort finns nu ett bokslut som visar upp olika initiativ och bra åtgärder som skett inom området under året.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

I årets bokslut för hållbart resande kan du bland annat ta del av:

  • om bussresenärer syn på kollektivtrafiken i Sörmland,
  • utvärderingar av Rena Resans kampanjer,
  • det interna arbetet på Region Sörmland för att öka det hållbara resandet,
  • vad Region Sörmland och Sörmlands kommuner gör tillsammans i nätverket för hållbar resande och varför nätverksträffarna är så viktiga,
  • och mycket mer.

I puffen nedan finns bokslutet för hållbart resande 2022.