Två kommuner i Sörmland når målen för bredbands- och mobiltäckning

Publicerad 17 april 2024

en hand håller en mobilelefon

Post-och telestyrelsen, PTS följer upp hur det går för länen att nå målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska vara anslutna till bredband på minst 100 Mbit per sekund. Här kan du läsa om hur det går för Sörmland att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband och mobiltäckning i länet.

Den årliga kartläggningar visar att två kommuner i Sörmland når det nationella målet för 2020, att vara anslutna till bredband på minst 100 Mbit/sek. Dessa är Oxelösund och Katrineholm, strax följt av Eskilstuna och Nyköping. 2020-målet som mäter faktisk uppkoppling är tufft att uppnå.

Regeringen har formulerat tre mål enligt nedan:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund. Alltså fiberkabel ansluten in i byggnad.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Alltså tillgång till fiberkabel i närheten. 2025-målet har tre delmål:
  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Under 2023 hade 93 procent av hushållen i Södermanland tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Länet når därmed inte det nationella bredbandsmålet för 2020.

Under 2023 hade 98 procent av hushållen i Södermanland tillgång till bredband på 1 Gbit/s i sin absoluta närhet. Det betyder att regionen redan nu når det nationella bredbandsmålet för 2025.

Göran Wide är bredbandskoordinator i Region Sörmland, han berättar: 

─ Vi kan konstatera att utbyggnaden av såväl fast- som mobilinfrastruktur går framåt och i vissa delar är tillväxttakten hög. Generellt sett har vi i Sörmland god tillgång till fiber jämfört med andra regioner. Oavsett detta behöver vi analysera situationen och fokusera på åtgärder som kan stimulera utbyggnad framför allt på landsbygden.

─ En väl utbyggd digital infrastruktur i hela regionen är en helt avgörande faktor för att nå ut med digitala välfärdstjänster och en förutsättning för näringslivets fortsatta digitalisering.

Målet för mobiltäckning

PTS följer upp målet för mobiltäckning baserat på en sammanvägning av mobiltäckning i olika typer av geografiska områden som vägar, handelsområden, bostäder etcetera. Det område som följs upp motsvarar omkring fem procent av Sveriges totala yta.

─ Vi ser också glädjande att utbyggnaden av 5G fortsätter och täckningen är god. Men, självklart fortsätter Region Sörmland stötta utveckling och investeringar som leder till bättre mobiltäckning, inte minst utmed våra järnvägsstråk och högtrafikerade vägar. Invånare i Sörmland ska ha en fungerande vardag, avslutar Wide.

Faktaruta

 • Jämfört med andra regioner har Södermanland förhållandevis god mobiltäckning. Länet rankas som nummer sju av 21.
 • Riksvägar är den områdestyp där mobilmålet uppnås i lägst utsträckning i länet, 64 procent.
 • Jämfört med andra regioner har Södermanland medelgod 1 Gbit/s-tillgång. Regionen rankas som nummer 12 av 21.
 • Det är sammanlagt 16 regioner som når 2025-målet om 98 procent av hushållen som har tillgång till bredband på 1Gbit/s dag och Södermanland är alltså en av dessa.
 • Fiber har idag mer eller mindre helt ersatt den gamla kopparkabeln. Fibern är billig att tillverka och har överlägsen överföringshastighet. Det är också möjligt att överföra telekommunikation över långa sträckor.