Sörmlands Innovationsvecka 2023 – ett program med allt från ett-årskalas, till affärsutveckling och innovativ regional utveckling

Publicerad 12 oktober 2023

Sörmlands Innovationsvecka syftar till att skapa ökad förståelse, ökat engagemang och få en högre grad av entreprenörskap och innovation i länet. I år satsar Region Sörmland tillsammans med det företagsfrämjande systemets aktörer på allt från nya idéer till att stötta etablerade företag, erbjuda coachning och utforska hur ny teknologi kan spela in i den regionala utvecklingen. Välkommen at ta del av programmet för den 13 till 17 november 2023.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Sörmlands Innovationsvecka är viktiga dagar för dig som vill starta eget, som har en företagsidé, vill utveckla ditt företagande eller som helt enkelt är redo att ta över världen. I programmet hittar du fysiska och digitala aktiviteter som arrangeras av Region Sörmland och aktörer inom Sörmlands innovationsekosystem runtom i länet. Veckan har fokus på innovation och framtid och är en del av Region Sörmlands regionala utvecklingsarbete.

- Vi vill visa upp det utvecklingsstöd som finns att få för dig som är som företagare. Med hjälp av ny teknik och nya lösningar kan vi tillsammans skapa framtidens Sörmland. Under veckan vill vi också inspirera alla som går och bär på en bra företagsidé, att göra verklighet av den och bli en del av länets växande och framåtlutande näringsliv, säger Emma Hanson, Strateg inom hållbar regional utveckling vid Region Sörmland.

Ett-årskalas för Modda Sörmland, AI för affärsutveckling och coachning

En av höjdpunkterna under veckan är att Region Sörmlands digifysiska science center Modda Sörmland firar ett år den 14 november. Modda Sörmland är en bred regional satsning på att öka barn och ungas intresse för teknik, matematik, naturvetenskap samt för att öka kompetensförsörjningen i länet på sikt. Detta sker med hjälp av upplevelsebaserat lärande och en satsning på XR-teknologi, däribland VR och AR, tillsammans med ett antal fysiska noder runtom i länet så väl som en satsning på pedagoger i grundskolan. Firandet kommer ske så väl digitalt som på plats i Eskilstuna.

Det satsas även brett på hur AI-teknologi kan bidra till den regionala utvecklingen och för att utveckla befintliga bolag. Under onsdagen den 15 september bjuder ett antal kommunala näringslivskontor in till en träff med det lokala näringslivet, i samarbete med bland annat AI Sweden.

Varje dag vid lunchtid under innovationsveckan erbjuds även den som behöver hjälp med att ta nästa steg i sitt företagande att boka ett coachningssamtal med en specialist. Både personer från regionen så väl som flera aktörer från det regionala innovationsekosystemet erbjuder sin kompetens och sina nätverk under dessa tider för att stötta företagare runtom i länet.

Smart specialisering och en mötesplats för innovation

Innovation kan bidra till ökad variation i näringslivet genom utveckling av såväl spetsföretag inom styrkeområden enligt Sörmlands strategi för smart specialisering, som bredare satsningar på näringslivets utveckling.

Genom Sörmlands Innovationsvecka hoppas Region Sörmland kunna hjälpa fler som har affärsidéer och entreprenörer att förverkliga sina idéer och kanske starta företag, samt att attrahera talang och kompetens till Sörmland. Målet är att gemensamt bidra till ett levande och attraktivt Sörmland, idag och i framtiden.