Regional utveckling

Artiklar om Forskning och innovation

Filtrera på typ av innehåll

 1. Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

  27 juni 2024

  Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030 kallas den strategi som har blivit antagen av Tillväxtverket och som gör det möjligt


 2. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023

  20 juni 2024

  Statistik visar att Sörmland har stora behov. Regionen har den högsta andelen barn och unga i hushåll med låg inkomststandard. Bland unga minskar


 3. Modda Sörmland startar pilotprojekt för att utforska samverkan mellan skola och arbetsliv

  20 juni 2024

  Under året planerar Modda Sörmland att genomföra ett pilotprojekt, näringslivspilot, mellan skola och arbetslivet. Förhoppningen är att öka samverkan


 4. Modda Sörmland på Almedalen: AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan

  13 juni 2024

  Sverige behöver säkra sin techkompetens framåt, och insatserna behöver göras redan i grundskolan. Under Almedalsveckan deltar Modda Sörmland i ett


 5. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 6. Modda Sörmland visade VR teknik vid Skolverkets innovationsvecka

  8 december 2023

  Skolverket bjöd in Modda Sörmland och Edtech Flen till Skolverkets interna innovationsvecka för att demonstrera och inspirera hur VR teknik används


 7. Så blev resultaten när fem regioner i östra Mellansverige samverkar kring smart specialisering

  27 oktober 2023

  Genom att samarbeta kring smart specialisering har Sörmland under flera år kraftsamlat runt fyra strategiskt utvalda områden tillsammans med


 8. Studie om migranters värderingar i Sörmland presenteras

  1 september 2023

  Den 30 augusti 2023 presenterades en studie om migranters värderingar, som ligger till grund för beslut om insatser för frågor om integration