Besked om kreativa utvecklingscheckar till kulturbranscherna

Publicerad 15 december 2023

Person som utför en elduppvisning på stranden.

Region Sörmland har under hösten utlyst stöd till aktörer inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland. Intresset för stödet har varit stort med 49 inkomna ansökningar. Totalt fanns 500 000 kronor att fördela. Efter en gedigen bedömningsprocess har 19 ansökningar beviljats stöd mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Checkarna ska fungera som katalysatorer för satsningar som har potential att utvecklas och leva vidare, men som har svårt att förverkligas utan initiala resurser kopplat till affärs- och idéutveckling. Samtliga ansökningar som uppfyllt grundkriterierna för ansökan har bedömts i konkurrens med varandra. Nytt för i år är att Almi är med i bedömningsprocessen av ansökningarna.

– Vi behöver fler modiga företagare som utvecklar sina verksamheter för framtida sysselsättning och egen försörjning. Checkarna och dess fokus på affärsutvecklande insatser för ökad självförsörjningsgrad i KKN-företag är ett bra sätt att stimulera företagande i en bransch som har potential att växa och dessutom har positiva synergier med andra branscher och samhället i stort. Almi stöttar företagare oavsett bransch, där företagarens egen ambition, förutsättningar och utmaningar står i fokus. Vi tror och hoppas att vi via denna satsning kommer i kontakt med fler företagare med vilja att blicka framåt tillsammans med oss, och själva lär oss mer om denna näring och dess förutsättningar, säger Christian Brantö, rådgivare på Almi i Sörmland.

Ansökningarna har bedömts av en beslutsgrupp bestående av medarbetare från verksamhetsområdena Hållbar Regional Utveckling och Kultur & Utbildning inom Region Sörmland samt Almi.

Bedömningen har baserats på en sammanvägning av de bedömningskriterier som uppgavs i utlysninsgstexten:

 • Har den sökande en tydlig inkomstmodell för hur satsningen ska kunna fortleva och därmed öka den sökandes självförsörjningsgrad i verksamheten?
 • Är satsningen affärsutvecklande i relation till fältet eller till den egna verksamheten?
 • Är satsningen konstnärligt eller kreativt utvecklande i relation till fältet eller till den egna verksamheten?
 • Är budget, plan och angreppssätt för satsningen rimlig?

Bakgrund

De kreativa checkarna är ett nytt format som Region Sörmland pilottestar för andra året i rad, inom ramen för ett pågående samverkansuppdrag mellan de två verksamhetsområdena Hållbar regional utveckling och Kultur och Utbildning Sörmland. Utlysningen kompletterar andra ekonomiska stöd som finns för målgrupperna och går i linje med de kulturstrategiska inriktningarna i den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktningar. Dessa är livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning samt ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning.

Kulturnäringar som beviljats stöd

 • Mats Lundgren Försäljning i Nyköping AB
 • Daniel Svensson
 • Lod&Winkel AB
 • Mariefreds Bokhandel
 • Presious Trash
 • Humlehöjd AB
 • Angelina Pavanelli
 • Idéfarmen
 • Stringalong
 • Kulturföreningen DUD
 • Åsa Lockner
 • JanniCa sång & skådespel
 • Lördagskul på slottet - Skapa, dansa och spela teater
 • Benjamin long
 • Trumvirvel
 • Långsjö teater
 • Rokka Kulturpedagog projekt "Rokka loss"
 • SAX ord & bild
 • Dogmanpoetry

Beslut kring ansökningarna har meddelats alla sökande i början av vecka 51 och pengarna betalas ut efter det.