En vecka med aktiviteter för att öka hållbart resande i hela Sörmland

Publicerad 6 september 2023

Europeiska mobilitetsveckan logotyp.

Under dagarna 16 till 22 september kan du vara med och påverka miljön i Sörmland. Genom att göra det möjligt för fler sörmlänningar att ställa bilen, cykla eller åka kollektivt så bidrar vi till en bättre hälsa och miljö. Europeiska mobilitetsveckan är initiativ fyllt av aktiviteter i hela länet.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Under dagarna 16 till 22 september kan du lära dig hur du kan resa mer hållbart och hur Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län och kommunerna i länet samarbetar för att förbättra möjligheterna för att resa hållbart. Under veckan får du dela med dig av hur du upplever det är att resa hållbart i Sörmland och hur du önskar att vårt län skulle vara i detta avseende och var med och påverka din lokala miljö och klimatet.

- Om vi gör det möjligt för fler i Sörmland att resa kollektivt, cykla, gå eller andra hållbara sätt att resa så bidrar det till en ökad hälsa, jämlikhet och välmående hos  människor i Sörmland  och till ett mer hållbart län. Mobilitetsveckan är viktig för att belysa viken av hållbara sätt att resa och uppmuntra människor till att välja hållbara färdsätt, säger Johanna Lindell projektledare i Region Sörmland. 

Mobilitetsveckan är ett årligen återkommande europeiskt initiativ i syfte att uppmuntra till hållbara resor. Veckan erbjuder olika aktiviteter, föreläsningar och tävlingar runt om i länet och arrangeras av Region Sörmland, länsstyrelsen och flera av Sörmlands kommuner tillsammans med olika företag och föreningar. Veckan avslutas med en bilfri dag runt om i Europa.

Till allt som händer under mobilitetsveckan.