Regional utveckling

Artiklar om Näringslivsutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Modda Sörmland på Almedalen: AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan

  13 juni 2024

  Sverige behöver säkra sin techkompetens framåt, och insatserna behöver göras redan i grundskolan. Under Almedalsveckan deltar Modda Sörmland i ett


 2. Svenskt näringslivs enkätresultat visar på ett fortsatt gott företagsklimat i Sörmland

  23 maj 2024

  Under veckan presenterades svaren från Svenska Näringslivs årliga enkät av det lokala företagsklimatet. Undersökningen är landets största


 3. Ny rapport över hur vi tillsammans kan öka intresset för byggbranschen

  10 maj 2024

  Den 15 februari 2024 hölls branschträff Bygg Sörmland där temat var Byggkris och attraktivitet till branschen – hur kan vi lösa det tillsammans


 4. Synpunkter och svar på remissversion av Regionalt serviceprogram 2024-2030

  23 april 2024

  Region Sörmland är ansvarig för det regionala serviceprogrammet som syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja


 5. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 6. Region Sörmland satsar på utveckling av turismcykelleden Näckrosleden

  6 mars 2024

  Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla cykelleden Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre


 7. Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 8. Stärkt dialog för att säkra arbetskraft och kompetens inom el och VVS

  22 november 2023

  Temat vid årets branschträff för el och VVS var kvalitet och framtid i yrkesutbildningar inom arbetsområdet. Syftet var att stärka dialogen mellan


 9. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa attraktiva miljöer

  17 november 2023

  Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och driva företag i Sörmland. Region Sörmland har i uppdrag att stärka den kommersiella servicen som


 10. Så blev resultaten när fem regioner i östra Mellansverige samverkar kring smart specialisering

  27 oktober 2023

  Genom att samarbeta kring smart specialisering har Sörmland under flera år kraftsamlat runt fyra strategiskt utvalda områden tillsammans med


 11. Sörmlands Innovationsvecka 2023 – ett program med allt från ett-årskalas, till affärsutveckling och innovativ regional utveckling

  12 oktober 2023

  Sörmlands Innovationsvecka syftar till att skapa ökad förståelse, ökat engagemang och få en högre grad av entreprenörskap och innovation i länet


 12. Öka jämställdheten inom transport och logistikbranschen - ny rapport

  20 september 2023

  Den 31 maj 2023 hölls årets branschträff för Transport och Logistik i Malmköping och samlade representanter från regionen, branschen


 13. Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

  8 juni 2023

  Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna