Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

Publicerad 27 juni 2024

Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030 kallas den strategi som har blivit antagen av Tillväxtverket och som gör det möjligt för länets aktörer att söka finansiering i den nationella regionalfonden. Sörmlands aktörer kommer att kunna söka finansiering från nationella regionalfondens 67 miljoner euro. Nu sätter Region Sörmland i gång arbetet i länet kring strategin.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Cirka två utlysningar per år fram till år 2028 kommer öppnas inom de olika insatsområden som lyfts i den territoriella strategin. Den första öppnar redan i september 2024.  

Den territoriella strategin för Sörmland är en del av utlysningen i den nationella regionalfonden. Strategin har blivit antagen som en av de cirka 15 strategier som kommer kunna ta del av de 67 miljoner euro som EU kommer att fördela i projektmedel fram till och med 2028 genom denna fond.  

Samtliga aktörsgrupper som nämns i Sörmlands territoriella strategi kommer att kunna söka finansiering genom fonden, vilket innefattar regionen, samtliga kommuner i länet, näringslivet, föreningslivet och flera andra aktörer i Sörmland.  

  Nu gäller det att se till att Sörmland tar tillvara på denna möjlighet. Vi sätter i gång ett arbete för att stötta länets aktörer i att söka projekt och mobilisera kring olika insatsområden, säger Johanna Lindell, projektledare Samhällsplanering och Infrastruktur i Region Sörmland. 

Läs mer i den  territoriella strategin