Regional utveckling

Artiklar om Kulturutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

  27 juni 2024

  Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030 kallas den strategi som har blivit antagen av Tillväxtverket och som gör det möjligt


 2. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023

  20 juni 2024

  Statistik visar att Sörmland har stora behov. Regionen har den högsta andelen barn och unga i hushåll med låg inkomststandard. Bland unga minskar


 3. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 4. Besked om kreativa utvecklingscheckar till kulturbranscherna

  15 december 2023

  Region Sörmland har under hösten utlyst stöd till aktörer inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland. Intresset för stödet har varit stort