Stärkt dialog för att säkra arbetskraft och kompetens inom el och VVS

Publicerad 2 november 2023

Barn med VR glasögon i klassrum

Temat vid årets branschträff för el och VVS var kvalitet och framtid i yrkesutbildningar inom arbetsområdet. Syftet var att stärka dialogen mellan bransch och utbildningar genom att diskutera framtida behov av kompetens tillsammans med några av Sörmlands arbetsgivare inom el och VVS.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Bland deltagarna fanns bland annat utbildningsledare från olika skolor och kommuner, studievägledare från gymnasier och vuxenutbildningar, kompetensmäklare och branschrepresentanter. Studie- och yrkesvägledarna i regionen bjöds in till träffen eftersom de är en viktig ingång till branschen.

Det pågår flera initiativ för att öka intresset för el och VVS hos unga.  Studievägledare behöver mer insyn i branschen för att kunna förmedla fördelar till eleverna, som exempelvis stora valmöjligheter och spännande problemlösning.

Både inom el och VVS behövs mer arbetskraft i takt med att samhället växer och tekniken utvecklas och om vi inte har dessa yrken så hackar det i samhället rätt snabbt, säger Torbjörn Johansson, företagsrådgivare Installationsföretagen.

Ta del av hela rapporten