Modda Sörmland visade VR teknik vid Skolverkets innovationsvecka

Publicerad 7 december 2023

Person som har VR-glasögon

Skolverket bjöd in Modda Sörmland och Edtech Flen till Skolverkets interna innovationsvecka för att demonstrera och inspirera hur VR teknik används för att skapa ett upplevelsebaserat lärande i skolan.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Modda Sörmland och Edtech Flen tog tillsammans fram en VR-station där medarbetare på Skolverket fick lära sig mer om hur de kan använda VR.

VR används på flera platser i Sörmland för att stimulera ett ökat intresse för matematik, teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Medarbetarna fick testa på att bland annat dissekera en groda, besöka den internationella rymdstationen och ge sig på yrket som byggingenjör i VR.

-Under vår interna innovationsvecka fokuserar vi på att boosta innovation och nytänkande på myndigheten. Genom att bjuda in inspirerande aktörer som Edtech Flen och Modda Sörmland lyfter vi fram konkreta exempel på hur skolor kan arbeta kreativt med upplevelsebaserat lärande, säger Jenny Dynesius  innovationsledare Skolverket.

-Det har varit extra roligt att prata med de som tidigare jobbat som lärare. De blev verkligen engagerade och förstod kopplingen kring att använda VR som ett sätt att väcka intresse i skolan. Det blir ett komplement till ordinarie undervisning som möjliggör att kunna kliva ut på savannen, dyka ner till korallreven eller åka igenom människokroppen, säger Malin Jahnsdotter Jaktlund, lärare F-3 Stenhammarskolan i Flen.

Under dagen besökte ett 50-tal medarbetare på Skolverket VR-stationen för att testa på olika aktiviteter i VR och för att lära sig mer om satsningen på upplevelsebaserat lärande i Sörmland. På plats fanns Petter Danielsson och Emelie Fågelstedt från Modda Sörmland, Mogens Lauridsen från Edtech Flen och Malin Jahnsdotter Jaktlund från Stenhammarskolan. VR-upplevelsen Jobbcirkus som tagits fram av Eskilstuna kommun som ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna om valet till gymnasiet var en av upplevelserna som visades under dagen.

Edtech Flen och Modda Sörmland för upplevelsebaserat lärande 

Modda Sörmland är Region Sörmlands digifysiska science center för upplevelsebaserat lärande , där XR används för att stimulera barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap bland annat med fokus på kompetensutveckling av pedagoger. Edtech Flen är ett digitalt lärcenter som syftar till att öka det upplevelsebaserade lärandet och som öppnade i Flen i slutet på sommaren.