Digitaliseringen är nyckeln till framgång

Publicerad 18 december 2023

Person som håller i mobiltelefon

Det finns ett tydligt utpekat mål som ska infrias i regeringens bredbandsstrategi för 2023, nämligen mobilmålet. I målet framgår det att alla senast år 2023 bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig. Post och telestyrelsen, PTS bedömer att 95 procent av landets yta som ingår i målet kommer ha tillgång till tjänster som uppfyller kraven i mobilmålen vid utgången av 2023. Läs bredbandskoordinator Göran Wides krönika om funktionell mobiltäckning.

Göran Wide

Strateg

0155-24 50 00

0727-40 22 26

Vad är då en 95 procentig måluppfyllelse värd? Låt oss bena lite i siffrorna. Nuvarande måldefinition om var alla normalt sett befinner sig innebär en yta motsvarande fem procent av Sveriges yta. Vilket innebär att 95 procent av fem procent har tillgång till stabila mobila tjänster. Dessutom mäts måluppfyllelsen med så kallad aggregerad täckning vilket innebär att det räcker att en operatör har täckning i ett område. Däremot kan det vara en annan operatör som har täckning i ett annat område.
Om den som behöver uppkoppling förväntar sig att uppnå 95 procent täckning i fem procent av Sveriges yta måste hen köpa abonnemang hos samtliga operatörer. Vi har idag fyra mobiloperatörer vilket alltså innebär fyra abonnemang.

Ökat fokus på funktionell mobiltäckning

När vi pratar om utmaningarna framåt, oavsett om vi pratar om demografi, kompetens eller ett ökat vårdbehov är digitalisering en nyckel till framgång.
Täckningen i mobilnäten kommer vara en avgörande fråga för exempelvis digital sjukvård i hemmet. Om vår hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ta del av online-data, eller om patienter ska få möjlighet till självmonitorering i den digitala sjukvården måste täckning och kapacitet i mobilnäten finnas på plats. Den stora potentialen för denna typ av vård finns utanför städerna där avstånden är långa. Om infrastrukturen fanns på plats skulle detta vara en lågt hängande frukt.

Mobiluppkoppling på tåg är en annan användarupplevelse som hämmar tillväxten i regioner och kommuner. Att få in mobilsignalen i en tågkupé är en utmaning och här arbetas det på flera lösningar från tågoperatörerna men finns det ingen mobilsignal utanför tåget blir det heller ingen uppkoppling i kupén.
Räcker det med att vi har 95 procents täckning i fem procent av landet, sammanslaget för alla mobiloperatörer? Det är frågan.

Göran Wide
Bredbandskoordinator i Region Sörmland

Nedan hittar du regeringens uppföljning av bredbandsstrategi 2023, PTS webbplats.