Öka jämställdheten inom transport och logistikbranschen - ny rapport

Publicerad 20 september 2023

Långtradare på väg.

Den 31 maj 2023 hölls årets branschträff för Transport och Logistik i Malmköping och samlade representanter från regionen, branschen, Arbetsförmedlingen, utbildningssektorn och näringslivet. Nu finns en rapport från träffen.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Under branschträffen sammanfattade den verkställande instansen, Arbetsutskottet arbetet från förra årets branschträff inom jämställdhet, kulturella skillnader och språkutmaningar i branschen där bland annat en intervjustudie tagits fram för att identifiera åtgärder för att rekrytera fler kvinnor till denna sektor.

- Nyckeln till att fler ska vilja stanna på en arbetsplats är jämvikt mellan könen,
säger Styrbjörn Holmberg, Analytiker, Region Sörmland.

Ta del av branschrapporten från dagen samt den genomförda intervjustudien. 

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.