Regional utveckling

uteservering

Utveckla Sörmland

Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Nyheter

Andreas Åkesson BeeFarm

BeeFarm utses till årets SörmX-bolag

Publicerad 29 maj 2023

Den 25 maj korades startup-bolaget Bee Farm till Årets SörmX-bolag och vinnare bland de elva bolag och företagsidéer som deltagit i årets omgång av SörmX, Sörmlands utvecklingsprogram för nya innovativa företag. Genom att BeeFarm samlar in data på hur pollineringen ökar tack vare att bikuporna finns intill fälten, kan de företag som finansierar verksamheten se och redovisa i konkreta siffror, hur de genom dessa hållbarhetsinsatser medverkar till att uppnå FN:s globala mål kring ekosystem och biologisk mångfald. SörmX är en test- och utvecklingsarena för affärsidéer i tidiga faser.

Läs mer om BeeFarm utses till årets SörmX-bolag

Aktuellt

Vinnare i Teknikutmaningen 2022

Teknikutmaningen är en länstävling inom industriell teknik för årskurs sex och sker varje år under höstterminen mellan 2022-2025. Tävlingen är en del av Modda Sörmland, Sveriges första digifysiska science center vars syfte är att öka teknikintresset hos barn och unga. Här får alla elever i årskurs sex Sörmland möjligheten att vässa sina kunskaper inom teknik och entreprenörskap och samtidigt få en inblick i hur arbetet ser ut i en riktig industri. Detta är ett projekt i samverkan med Volvo CE, Ung Företagsamhet i Södermanland och Region Sörmland.

Länsplan för regional transport- infrastruktur

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Läs rapport

Här hittar du fakta om länet.

På de här sidorna visar Region Sörmland ett urval av grundläggande statistik om Sörmland och om människorna som lever här.

Läs artikel

Aktuella trafikupphandlingar

Här finns information om pågående och tilldelade upphandlingar olika trafikbehov i Sörmland.

Läs nyhet