Regional utveckling

En person bär på en gran på en snöig gågata.

Utveckla Sörmland

Välkommen till Region Sörmlands webbplats för regional utveckling. Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Nyheter

Barn som cyklar på grusväg.

Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

Publicerad 23 februari 2024

Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor där människor lever ett gott liv med god hälsa.

Läs mer om Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

Aktuellt

Logotyp för Sörmlands innovationsvecka.

Sammanfattning av Sörmlands innovationsvecka 2023

Om du missade missade delar av programmet under Sörmlands innovationsvecka 2023, så kan du ta del av flera digitala sändningar här. Du kan bland annat se en webbsändning som handlar om AI:s inverkan på regionen och dess näringsliv. I ett annat webbinarium får du reda på hur innovationsmiljöer och innovationsprojekt bidrar till hållbar tillväxt i en region.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Läs rapport

Här hittar du fakta om länet

På de här sidorna visar Region Sörmland ett urval av grundläggande statistik om Sörmland och om människorna som lever här.

Läs artikel

Aktuella trafikupphandlingar

Här finns information om pågående och tilldelade upphandlingar olika trafikbehov i Sörmland.

Läs nyhet