Regional utveckling

vinterbild viburnum bär

Utveckla Sörmland

Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Hitta snabbt

Nyheter

Modda Sörmland logotype

Premiär för Modda Sörmland - digifysiskt science center för barn och unga

Publicerad 14 november 2022

Moddasormland.se ska göra teknik, naturvetenskap och matematik oemotståndligt för barn och unga. Det är tanken med den nya plattformen, Modda Sörmland, ett unikt science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet. Genom att kombinera Extended reality (XR) med utforskande miljöer så flyttas mentala gränser och gör lärandet roligare.

Läs mer om Premiär för Modda Sörmland - digifysiskt science center för barn och unga

Aktuellt

Science Center Sörmland - Sveriges första "digifysiska upplevelsepark”

Här finns möjligheten att kliva in i Sveriges första digifysiska science center. En virtuell värld, i kombination med digitala och fysiska verktyg, som ger barn och unga möjligheten att förstå verkligheten på ett helt nytt sätt. Genom kittlande aha-upplevelser vill utmanar vi modellen för lärande, väcker nyfikenhet kring teknik och naturvetenskap och skapar stora drömmar om framtiden

Strukturbild Sörmland

Strukturbilden är en del av den regionala utvecklingsstrategin. Den visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet.

Läs artikel

Länsplan för regional transport- infrastruktur

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Läs rapport

Öppna data i en mindre kommun

Detta webbinarie är för dig som är intresserad av och vill komma igång med öppna data. Som strateg, verksamhetsutvecklare, chef eller informationsägare så får du lära dig mer om hur en mindre kommun kommer igång med att arbeta med öppna data. Välkommen!

Se evenemang