Regional utveckling

En person skjutsar ett barn i en lådcykel i stadsmiljö.

Utveckla Sörmland

Välkommen till Region Sörmlands webbplats för regional utveckling. Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Hitta snabbt

Nyheter

en hand håller en mobiltelefon

Två kommuner i Sörmland når målen för bredbands- och mobiltäckning

Publicerad 17 april 2024

Post-och telestyrelsen, PTS följer upp hur det går för länen att nå målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska vara anslutna till bredband på minst 100 Mbit per sekund. Här kan du läsa om hur det går för Sörmland att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband och mobiltäckning i länet.

Läs mer om Två kommuner i Sörmland når målen för bredbands- och mobiltäckning

Aktuellt

Logotyp för Sörmlands innovationsvecka.

Sammanfattning av Sörmlands innovationsvecka 2023

Om du missade missade delar av programmet under Sörmlands innovationsvecka 2023, så kan du ta del av flera digitala sändningar här. Du kan bland annat se en webbsändning som handlar om AI:s inverkan på regionen och dess näringsliv. I ett annat webbinarium får du reda på hur innovationsmiljöer och innovationsprojekt bidrar till hållbar tillväxt i en region.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Läs rapport

Här hittar du fakta om länet

På de här sidorna visar Region Sörmland ett urval av grundläggande statistik om Sörmland och om människorna som lever här.

Läs artikel

Aktuella trafikupphandlingar

Här finns information om pågående och tilldelade upphandlingar olika trafikbehov i Sörmland.

Läs nyhet