Regional utveckling

Två personer som cyklar i en stadsmiljö.

Utveckla Sörmland

Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Hitta snabbt

Nyheter

Sörmlands näringslivsstrategi tar nästa steg

Publicerad 1 juli 2022

Efter en avslutad remissperiod så tar nu Sörmlands näringslivsstrategi ett steg närmare målet. Av de 20 remissvar som kommit in så är flera lösningsorienterade, konstruktiva och viktiga förslag för det fortsatta arbetet.

Läs mer om Sörmlands näringslivsstrategi tar nästa steg

Aktuellt

Science Center Sörmland - Sveriges första "digifysiska upplevelsepark”

Gå in i en människocell, spring med dinosaurier eller varför inte prova på att bygga en koloni på Mars? Region Sörmland utvecklar en virtuell plattform fylld med upplevelser och aktiviteter som flyttar dina mentala gränser hemma och i skolan. Science Center Sörmland ska bli en upplevelsepark i både fysiskt och digitalt format, som ska få barn, unga och även vuxna att bli intresserade av teknik, naturvetenskap och matematik.

Strukturbild Sörmland

Strukturbilden är en del av den regionala utvecklingsstrategin. Den visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet.

Läs artikel

Evenemang: Slutkonferens i FASiS-projektet

Den 16 november bjuder Region Sörmland in till slutkonferens för FASiS-projektet. Konferensen hålls i Nyköping på Sunlight hotell.

Se evenemang

Länsplan för regional transport- infrastruktur

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Läs rapport