Regional utveckling

En person skjutsar ett barn i en lådcykel i stadsmiljö.

Utveckla Sörmland

Välkommen till Region Sörmlands webbplats för regional utveckling. Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Tyck till om den här webbplatsen

Hitta snabbt

Nyheter

Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

Publicerad 27 juni 2024

Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030 kallas den strategi som har blivit antagen av Tillväxtverket och som gör det möjligt för länets aktörer att söka finansiering i den nationella regionalfonden. Sörmlands aktörer kommer att kunna söka finansiering från nationella regionalfondens 67 miljoner euro. Nu sätter Region Sörmland i gång arbetet i länet kring strategin.

Läs mer om Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

Aktuellt

Logotyp för Sörmlands innovationsvecka.

Sammanfattning av Sörmlands innovationsvecka 2023

Om du missade delar av Sörmlands innovationsvecka (SIV) 2023 kan du ta del av flera digitala sändningar här. Du kan bland annat se en webbsändning som handlar om vilken inverkan AI har på regionen och dess näringsliv. I ett annat webbinarium får du reda på hur innovationsmiljöer bidrar till hållbar tillväxt i regionen.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Läs rapport

Här hittar du fakta om länet

Ta del av grundläggande statistik om Sörmland och om människorna som lever här.

Läs artikel

Aktuella trafikupphandlingar

Här finns information om pågående och tilldelade upphandlingar.

Läs nyhet