Framgångsrikt första år för Modda Sörmland för att öka ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap

Publicerad 9 november 2023

Unga med VR glasögon i skolsal

Ett år har gått sedan Modda Sörmland öppnade sina virtuella och fysiska dörrar och Region Sörmland blev först i Sverige med att ha ett digifysiskt science center. Över tusen elever och pedagoger har sedan dess testat på upplevelsebaserat lärande i Extended Reality (XR). 

Katarina Bergkvist

Verksamhetschef

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 43

0766-98 54 08

─Vi lär oss mer genom att uppleva, det visar många studier. Men det är inte alltid möjligt att åka med en hel klass till andra sidan Sverige för att uppleva något gemensamt. Det är än mindre möjligt att ta med elever ut i yttre rymden eller in i en cell i människokroppen. Där kommer digitala teknologier som VR in som ett komplement i klassrummet som kan öppna världar som annars inte hade varit tillgängliga att besöka, säger Kattarina Lundborg, koordinator Modda Sörmland, Region Sörmland.  

Syftet med Modda Sörmland är att öka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap för att på sikt säkra kompetensförsörjningen i Sörmland.

Hittills har Modda Sörmland utbildat över hundra pedagoger och rektorer, etablerat samarbete med 25 fysiska noder i Sörmland och över 1000 barn har fått kliva in i virtuella världar genom Modda Sörmland i ett par VR-glasögon. 

─ Statistiskt sätt ligger Sörmland långt ned jämfört med övriga landet när det kommer till antal barn och unga som väljer naturvetenskaps- eller teknikprogram på gymnasiet. Det innebär att vi kommer att sakna techkompetens i regionen, något som blir än mer viktigt i takt med att samhället fortsätter att digitaliseras, säger Katarina Bergkvist, Verksamhetschef Näringsliv och arbetsmarknad i Region Sörmland.

Modda Sörmland är ett digifysiskt science center som bygger på tre delar.

Fysiska noder, en digital plattform och metodiken upplevelsebaserat lärande är tre delar av Modda Sörmland.

  • Den första delen är en samverkan med fysiska verksamheter, så kallade noder, runtom i länet där barn och unga får möjlighet att utforska teknik och naturvetenskap och allmänheten kan testa på VR, virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).
  • Den digitala plattformen moddasormland.se där öppna digitala upplevelser kvalitetssäkras och finns tillgängliga för pedagoger och allmänheten att använda som ett inspirerande komplement i undervisning.
  • Och så en satsning på en metodik som bygger på ‘upplevelsebaserat lärande i XR’ där pedagoger och skolpersonal runtom i länet får kompetensutveckling i att ta in ny teknik som VR i klassrummen som ett stöd i lärandet.

Flens kommun inför upplevelsebaserat lärande i skolan 

En av de kommuner där arbetet med upplevelsebaserat lärande i XR kommit längst är Flens kommun. Här har ett femtontal lärare gått utbildningen genom Modda Sörmland och börjat implementera VR och AR i klassrummet i grundskolan, och framöver också med stöd av AI för att ta fram passande lektionsupplägg. Flens kommun öppnade i augusti regionens första EdTech center med fokus på upplevelsebaserat lärande, som idag också är en av de fysiska noderna som finns knutna till Modda Sörmland. 

─ Ett upplevelsebaserat lärande kan tillgängliggöra upplevelser för elever som vi kanske inte hade kunnat visa dem annars. Genom XR-teknik går det att åka på studiebesök till Anne Franks hus i Amsterdam eller att visualisera effekterna av klimatförändringar, genom att ta med en klass för tt uppleva de smältande isarna i Arktis eller att se en förödande orkan. I Flen satsar vi på att ligga i framkant när det kommer till att nyttja nya digitala verktyg i skolan, och där är Modda Sörmland en viktig samarbetspartner. Tillsammans skapar vi förutsättningar för våra unga att kunna ta till sig och vara medskapare av den senaste tekniska utvecklingen, idag och framåt, säger Henrik Ljungqvist, Skolchef i Flens kommun.

Modda Sörmland firar 1 år

Modda Sörmland firar 1 år den 14 november under Sörmlands Innovationsvecka (SIV) 2023. Från kl 09:00 sänds en timmes program där erfarenheter och lärdomar från första året presenteras. Sändningen finns att ta del av på sidorna som handlar om Sörmlands Innovationsvecka.   

Fakta om Modda

  • Modda Sörmland förvaltas av Region Sörmland fram till 2027, med stöd av samtliga kommuner inom regionen så väl som ett antal lokala finansiärer, med syfte att väcka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. 
  • 25 fysiska noder runtom i Sörmland finns öppna för besök av barn och unga för att testa på och utforska teknik, matematik och naturvetenskap.
  • 149 granskade upplevelser tillgängliga på moddasormland.se
  • Över hundra utbildade pedagoger, rektorer, annan skolpersonal inom Modda Sörmland och ‘Upplevelsebaserat lärande inom XR’
  • Innan utgången av 2026 kommer 450 pedagoger i länet ha fått ta del av kompetensutvecklingen.  
  • Över 1000 barn har fått uppleva Modda Sörmland i en virtuell värld genom ett par VR-glasögon
  • I början på sommaren beviljades Modda Sörmland medel av svenska ESF-rådet för att kunna fortsätta sin satsning på kompetensutveckling för länets pedagoger i ‘upplevelsebaserat lärande i XR'. Projektet beviljades strax under 11 miljoner kronor som fram till 2026 kommer att användas till att utbilda 450 grundskolepedagoger i Region Sörmland, så väl som för att köpa in ytterligare VR-utrustning som kan användas inom skolverksamheten.