En sammanfattning av  hur Region Sörmland arbetat med det hållbara resandet under 2023

Publicerad 26 april 2024

Cykel med cykelkorgen full av blommor.

Varje år genomför regionen och kommunerna ett flertal insatser för att främja och öka det hållbara resandet i Sörmland. I årsbokslutet för hållbart resande finner du flera goda exempel samt hur utvecklingen ser ut i länet hämtat från data.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

-  Nytt för i år är att bokslutet har förlängts till en rapport som samlar hela länets arbete och utveckling inom hållbart resande, säger Sandra Strömstedt, strateg  i Region Sörmland.  Det händer massor av spännande saker i länet just nu som du kan läsa mer om i årsbokslutet. Tyvärr kan vi inte se att utbyggnaden av cykelvägar går i den takt som den skulle behöva för att nå våra uppsatta mål om ökad cykling, vilket är tråkigt. Men arbetet fortsätter och det är därför det är så viktigt att stanna upp och se vad som har gjorts och faktiskt uppmärksamma de positiva milstolparna och se vad som behöver utvecklas vidare. 

Varje år genomför länet  en rad aktiviteter med fokus på att inspirera till ett ökat hållbart resande.  Bland några exempel är att erbjuda bilpendlare att testa på att pendla med kollektivtrafiken samt att få använda sig av en cykel helt kostnadsfritt. - Vi gör det här för att uppmuntra sörmlänningar som bilpendlar till att faktiskt uppleva hur det fungerar att använda sig av kollektivtrafiken istället för bilen. Förhoppningen är att  de ska uppleva vilka fördelar det faktiskt kan medföra både när det gäller den egna nyttan för pendlaren såsom sparade pengar och bättre hälsa, men också att det inte behöver vara så krångligt. Samtidigt som det faktiskt också har en stor positiv klimatpåverkan. 

Årsbokslutet för hållbart resande 2023

Ett årsbokslut för hållbart resande tas fram för att sammanfatta och redovisa vad som har gjorts under året.  I det kan du läsa mer om regionens och kommunernas olika initiativ och åtgärder för att främja det hållbara resandet. Nytt för i år är att du både finner en kort, grafisk sammanfattad version samt en längre, mer detaljerad version i form av en rapport.

I årets bokslut för hållbart resande kan du bland annat ta del av:

  • kollektivtrafikens arbete i Sörmland,
  • utvärderingar av Rena Resans kampanjer,
  • det interna arbetet på Region Sörmland för att öka det hållbara resandet,
  • vad Region Sörmland och Sörmlands kommuner gör tillsammans i nätverket för hållbar resande och varför nätverksträffarna är så viktiga,
  • och mycket mer.

Här finner du årsbokslutet för hållbart resande 2023 samt äldre versioner för tidigare år: Bokslut för hållbart resande 2023.

Vill du veta mer om vad regionen arbetar med inom hållbart resande?

Läs mer om Region Sörmlands arbete  inom hållbart resande utifrån den regionala utvecklingsstrategin och Sörmlands cykelstrategi längre ner.