Regional utveckling

En pojke som håller i en karta.

Regional utvecklingsstrategi för Sörmland

Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar. Strategin visar även det arbete som regionen och länets aktörer gemensamt samlas kring. Utgångspunkten i strategin är de förutsättningar som finns i Sörmland och en hållbar utveckling som har människan i centrum. Den sociala dimensionen är målet, ekonomin är medlet och ekologin sätter ramarna.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

Läs den regionala utvecklingsstrategin i PDF-format.

Läs rapport