Projektet Rena resan är avslutat men lämnar efter sig flera viktiga lärdomar

Publicerad 1 februari 2024

En person står på en tågperrong och håller i en vikcykel.

Rena Resan – Fossilfritt 2030 startades under 2019 och avslutades i oktober 2023. Projektet har bestått av ett flertal aktiviteter och kampanjer i syfte att öka det hållbara resandet i länet. Nu har projektet redovisat en slutrapport och flera utvärderingar av de olika aktiviteter som genomförts under åren, samt en slutlig utvärdering.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Projektet har bidragit till en minskning av 6996 ton koldioxid och har arbetat kreativt för att ta fram, pröva och utveckla metoder för att påverka Sörmlands invånares benägenhet att välja cykel och kollektivtrafik framför bil. Projektet har genererat ett flertal nya lärdomar som går att ta del av genom slutrapporten och de olika utvärderingar och rapporter som projektet tagit fram.

- Det som har varit tydligt från projektet är att kampanjer och aktiviteter som uppmuntrar till att resa mer hållbart är viktiga insatser för att ställa om till ett hållbart transportsystem. Men det krävs även andra typer av insatser så som att begränsa resande med bil, säger Johanna Lindell, projektledare för projektet Rena resan i Region Sörmland.


Läs mer om projektet, slutrapporten och utvärderingarna.

Slutrapport för projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030