Ungdomars liv och hälsa - avslutande kapitel

Publicerad 22 juni 2023

Elev som skriver i en bok.

Det sjunde och avslutande kapitlet i Liv & hälsa ung är klart. Kapitlet innehåller sammanfattande analyser om skydds- och riskfaktorer för självskattad hälsa, skoltrivsel, framtidstro samt stress hos ungdomarna i Sörmland, fördelat på kön och socioekonomi.

Ella Jansson

Strateg

Rapporten Ungdomars liv och hälsa i Sörmland har släppts kapitelvis sedan hösten 2020. Rapporten bygger på resultat från Liv & hälsa ung undersökningar som skett i länets skolor mellan åren 2008 till 2020.

Hela rapportserien hittas via den orangea länken nedan.