Synpunkter och svar på remissversion av Regionalt serviceprogram 2024-2030

Publicerad 21 april 2024

Exteriört foto från Systrarna Brådes i Näverkvart

Region Sörmland är ansvarig för det regionala serviceprogrammet som syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service för de som lever och verkar på Sörmlands landsbygder. Programmet är också grunden för hur Region Sörmland prioriterar olika stöd till kommersiell service.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Processen med att ta fram förslaget till Sörmlands regionala serviceprogram har pågått från november 2022 till och med september 2023. Region Sörmland har arbetat i ett team med utredare, strateger och analytiker med olika kompetenser och bakgrunder. Arbetsgruppen har vid flera tillfällen under processen haft dialog med externa aktörer, bland annat i form av träffar med Partnerskapet för landsbygdsutveckling.

Mellan oktober 2023 till och med februari 2024 har programmet varit ute på remiss.

- Vi är väldigt glada för de synpunkter som inkommit och som hjälper oss att skapa både ett bättre program och bättre förutsättningar för ett gemensamt genomförande, säger Marcus Forss, strateg på Region Sörmland.

Vad är nytt?

I redogörelsen har vi valt att ta ut de stycken i svaren som är relevanta för utformningen av den slutliga version av programmet. Inkomna remissvar har sammanställts och remisshantering har diskuterats med styrgrupp och projektgrupp. Därefter har en slutversion av programmet färdigställts.

Mer information