Studie om migranters värderingar i Sörmland presenteras

Publicerad 1 september 2023

Den 30 augusti 2023 presenterades en studie om migranters värderingar, som ligger till grund för beslut om insatser för frågor om integration, kompetensförsörjning, folkhälsa med mera. Studien har betydelse för hela Sörmlands utveckling. Cirka 100 personer som arbetar för regionens utvecklingskraft samlades i Eskilstuna stadshus, och lika många var med digitalt, för att del av studiens resultat.

Alina Treijner

Strateg

0766-95 15 45

Under 2022 har den ideella föreningen World values Survey (WVS) intervjuat cirka 1 500 migranter i syfte att ta fram ett vetenskapligt underlag för beslut och insatser om bland annat integration, kompetensförsörjning, demokrati, hälsa och hedersproblematik. För första gången presenterade Bi Puranen och Jim Frölander, huvudforskare i studien vilka värderingar migranterna i Sörmland har och hur vi kan möta utmaningar så att vi tillsammans kan åstadkomma en bättre integration.

Josefin Helleday, vice ordförande kommunstyrelsen i Eskilstuna, landshövding Beatrice Ask och regional utvecklingsdirektör Kenneth Hagström inledde presentationen av studien. Se bilden. 

Initiativet är en del av Region Sörmlands och Länsstyrelsen i Södermanlands avsiktsförklaring om samverkan. Region Sörmland har varit med och finansierat studien och planerar för att arbeta vidare med studiens resultat inom flera verksamhetsområden.