Regional utveckling

Finansiering och stöd

Region Sörmland ger varje år bidrag och annat finansiellt stöd till företag, organisationer och kommuner som på olika sätt arbetar med utveckling och tillväxt och bidrar till att uppfylla regionens mål.

Uppdaterad 14 april 2022