Regional utveckling

Händer som planerar en liten växt.

Finansiering och stöd

Region Sörmland ger varje år bidrag, finansiering och annat stöd till företag, organisationer och kommuner som på olika sätt arbetar med utveckling och tillväxt, och bidrar till att uppfylla regionens mål.

Uppdaterad 30 oktober 2023