Regional utveckling

Händer som planerar en liten växt.

Finansiering och stöd

Region Sörmland ger varje år bidrag och annat finansiellt stöd till företag, organisationer och kommuner som på olika sätt arbetar med utveckling och tillväxt och bidrar till att uppfylla regionens mål.

Uppdaterad 7 februari 2023