Regional utveckling

Artiklar om Samhällsplanering

Filtrera på typ av innehåll

 1. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 2. Remiss ute om målbild för regionala cykelstråk i Sörmland

  13 mars 2024

  Lämna synpunkter på förslag om regionala cykelstråk senast den 29 april 2024. Under 2023 har Region Sörmland tillsammans med konsulter inom


 3. Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 4. Projektet Rena resan är avslutat men lämnar efter sig flera viktiga lärdomar

  1 februari 2024

  Rena Resan – Fossilfritt 2030 startades under 2019 och avslutades i oktober 2023. Projektet har bestått av ett flertal aktiviteter och kampanjer


 5. Så påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering i östra Mellansverige och i Sörmland

  1 december 2023

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk


 6. Den 5 december koras vinnaren av pris för framtidens Skavsta

  29 november 2023

  Sju bidrag är nominerade till finalen i arkitekttävlingen Europan 17 om hur framtidens Skavsta kan se ut. Den 5 december kl 14:30 presenteras vinnaren


 7. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa attraktiva miljöer

  17 november 2023

  Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och driva företag i Sörmland. Region Sörmland har i uppdrag att stärka den kommersiella servicen som


 8. Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer

  30 oktober 2023

  Det finns mycket som talar för att samhället skulle tjäna på och må bra av att fler cyklar mer i Sörmland. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt


 9. Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

  20 september 2023

  Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns


 10. En vecka med aktiviteter för att öka hållbart resande i hela Sörmland

  6 september 2023

  Under dagarna 16 till 22 september kan du vara med och påverka miljön i Sörmland. Genom att göra det möjligt för fler sörmlänningar att ställa bilen


 11. Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

  8 juni 2023

  Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna