Regional utveckling

Artiklar om Samhällsplanering

Filtrera på typ av innehåll

 1. Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 2. Projektet Rena resan är avslutat men lämnar efter sig flera viktiga lärdomar

  1 februari 2024

  Rena Resan – Fossilfritt 2030 startades under 2019 och avslutades i oktober 2023. Projektet har bestått av ett flertal aktiviteter och kampanjer


 3. Så påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering i östra Mellansverige och i Sörmland

  1 december 2023

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk


 4. Den 5 december koras vinnaren av pris för framtidens Skavsta

  29 november 2023

  Sju bidrag är nominerade till finalen i arkitekttävlingen Europan 17 om hur framtidens Skavsta kan se ut. Den 5 december kl 14:30 presenteras vinnaren


 5. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa attraktiva miljöer

  17 november 2023

  Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och driva företag i Sörmland. Region Sörmland har i uppdrag att stärka den kommersiella servicen som


 6. Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer

  30 oktober 2023

  Det finns mycket som talar för att samhället skulle tjäna på och må bra av att fler cyklar mer i Sörmland. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt


 7. Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

  20 september 2023

  Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns


 8. En vecka med aktiviteter för att öka hållbart resande i hela Sörmland

  6 september 2023

  Under dagarna 16 till 22 september kan du vara med och påverka miljön i Sörmland. Genom att göra det möjligt för fler sörmlänningar att ställa bilen


 9. Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

  8 juni 2023

  Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna


 10. Fysisk aktivitet är en nyckelfråga vid utformning av livsmiljöer

  14 mars 2023

  Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst effekt har den är de mest stillasittandet tar sina första steg. Därför blir det


 11. Bli en cykelvänligare arbetsplats

  14 mars 2023

  Region Sörmland har nu gått med i satsningen Cykelvänligast för att bli en cykelvänligare arbetsplats. Nu kan du som arbetsgivare i Sörmland anmäla


 12. Pendlare väljer kollektivtrafiken istället för bilen

  31 januari 2023

  Under hösten 2022 fick 1000 sörmländska bilister möjlighet att kostnadsfritt provåka kollektivtrafiken. Kravet för att delta under testperioden var


 13. Brett samarbete för fossilfria alternativ att ladda och tanka i Sverige

  19 januari 2023

  Ett nationellt projekt, ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för


 14. Fem prioriterade inriktningar för hållbar regional utveckling fastställda

  27 september 2022

  Region Sörmland har i dialog med länets aktörer sett över Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har lett fram till fem prioriterade


 15. Invånare prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik i städerna

  12 september 2022

  En majoritet av invånarna prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en färsk rapport när personer från


 16. Satsning på en säkrare Näckrosled ska öka cykelturismen och förbättra folkhälsan

  9 september 2022

  En bättre folkhälsa och ökad cykelturism i Sörmland är några av målsättningarna med att göra cykelleden Näckrosleden till en mer attraktiv och


 17. Sätt människan och hållbarheten i centrum för att fortsätta utveckla Sörmland

  21 juni 2022

  Genom att samverka på en ny nivå, sätta människan och hållbarheten i centrum och våga prioritera. Det är några av de insikter som kom fram vid


 18. Region Sörmland tar helhetsgrepp för ökad trygghet i kollektivtrafiken

  17 maj 2022

  Region Sörmland tar ett helhetsgrepp över tryggheten i länets kollektivtrafik. Den Regionala utvecklingsnämnden tillsätter vid sammanträdet den