Regional utveckling

Artiklar om Digitalisering och bredband

Filtrera på typ av innehåll

 1. Vingåkers kommun tar nästa steg för en äldrevänlig bygd

  19 december 2023

  Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en äldrevänlig bygd som är det tredje steget


 2. Digitaliseringen är nyckeln till framgång

  18 december 2023

  Det finns ett tydligt utpekat mål som ska infrias i regeringens bredbandsstrategi för 2023, nämligen mobilmålet. I målet framgår det att alla senast


 3. Modda Sörmland visade VR teknik vid Skolverkets innovationsvecka

  8 december 2023

  Skolverket bjöd in Modda Sörmland och Edtech Flen till Skolverkets interna innovationsvecka för att demonstrera och inspirera hur VR teknik används


 4. Så påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering i östra Mellansverige och i Sörmland

  1 december 2023

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk


 5. Framgångsrikt första år för Modda Sörmland för att öka ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap

  9 november 2023

  Ett år har gått sedan Modda Sörmland öppnade sina virtuella och fysiska dörrar och Region Sörmland blev först i Sverige med att ha ett digifysiskt


 6. Sörmlandstrafiken informerar om digitala tjänster på eMedborgarveckan

  5 oktober 2023

  Som en del i eMedborgarveckan den 9 till 15 oktober kommer Sörmlandstrafiken att vara på plats på Eskilstuna stadsbibliotek för att informera om sina


 7. Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

  20 september 2023

  Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns


 8. Efterlysning - fibernätsföreningar i Sörmland

  3 oktober 2022

  Att ha en bra bredbandsuppkoppling är idag en självklarhet för de flesta, ändå saknar en stor del av invånarna på den sörmländska landsbygden en snabb


 9. Sätt människan och hållbarheten i centrum för att fortsätta utveckla Sörmland

  21 juni 2022

  Genom att samverka på en ny nivå, sätta människan och hållbarheten i centrum och våga prioritera. Det är några av de insikter som kom fram vid