Regional utveckling

Artiklar om Digitalisering och bredband

Filtrera på typ av innehåll

 1. Modda Sörmland på Almedalen: AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan

  13 juni 2024

  Sverige behöver säkra sin techkompetens framåt, och insatserna behöver göras redan i grundskolan. Under Almedalsveckan deltar Modda Sörmland i ett


 2. Bredbandsstöd till regionerna även 2024

  3 maj 2024

  Regeringen har avsatt medel för bredbandsstöd för perioden 2024 till 2027. Under perioden kommer ca 800 miljoner kronor årligen att fördelas till


 3. Två kommuner i Sörmland når målen för bredbands- och mobiltäckning

  17 april 2024

  Post-och telestyrelsen, PTS följer upp hur det går för länen att nå målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska vara anslutna till bredband


 4. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 5. Sverige stänger 2G och 3G näten

  19 mars 2024

  Fram till slutet av 2025 kommer Sverige att fasa ut 2G- och 3G-näten och allt som är kopplat till dessa nät slutar fungera. Det påverkar många, både


 6. Vingåkers kommun tar nästa steg för en äldrevänlig bygd

  19 december 2023

  Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en äldrevänlig bygd som är det tredje steget


 7. Digitaliseringen är nyckeln till framgång

  18 december 2023

  Det finns ett tydligt utpekat mål som ska infrias i regeringens bredbandsstrategi för 2023, nämligen mobilmålet. I målet framgår det att alla senast


 8. Modda Sörmland visade VR teknik vid Skolverkets innovationsvecka

  8 december 2023

  Skolverket bjöd in Modda Sörmland och Edtech Flen till Skolverkets interna innovationsvecka för att demonstrera och inspirera hur VR teknik används


 9. Så påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering i östra Mellansverige och i Sörmland

  1 december 2023

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk


 10. Framgångsrikt första år för Modda Sörmland för att öka ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap

  9 november 2023

  Ett år har gått sedan Modda Sörmland öppnade sina virtuella och fysiska dörrar och Region Sörmland blev först i Sverige med att ha ett digifysiskt


 11. Sörmlandstrafiken informerar om digitala tjänster på eMedborgarveckan

  5 oktober 2023

  Som en del i eMedborgarveckan den 9 till 15 oktober kommer Sörmlandstrafiken att vara på plats på Eskilstuna stadsbibliotek för att informera om sina


 12. Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

  20 september 2023

  Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns