Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 2. Bussförarens dag blir starten för bussförarnas år

  18 mars 2024

  Den 18 mars är det bussförarens dag. Dagen till ära lanserar Sörmlandstrafiken en kampanj som sätter fokus på länets förare och de insatser de gör för


 3. Remiss ute om målbild för regionala cykelstråk i Sörmland

  13 mars 2024

  Lämna synpunkter på förslag om regionala cykelstråk senast den 29 april 2024. Under 2023 har Region Sörmland tillsammans med konsulter inom


 4. Region Sörmland satsar på utveckling av turismcykelleden Näckrosleden

  6 mars 2024

  Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla cykelleden Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre


 5. Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 6. Vingåkers kommun tar nästa steg för en äldrevänlig bygd

  19 december 2023

  Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en äldrevänlig bygd som är det tredje steget


 7. Så ser migranter i Södermanland på framtiden och livet i Sverige

  6 december 2023

  Ny forskningsstudie över sörmländska migranters värderingar visar synen på jämställdhet, synen på arbete och synen på tillit och förtroende. Syftet


 8. Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer

  30 oktober 2023

  Det finns mycket som talar för att samhället skulle tjäna på och må bra av att fler cyklar mer i Sörmland. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt


 9. Ungdomars liv och hälsa - avslutande kapitel

  22 juni 2023

  Det sjunde och avslutande kapitlet i Liv & hälsa ung är klart. Kapitlet innehåller sammanfattande analyser om skydds- och riskfaktorer för


 10. Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

  8 juni 2023

  Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna


 11. Finansieringsstöd för feriejobb

  5 maj 2023

  För tredje året i rad öppnar nu Region Sörmland möjligheten för kommuner, föreningar och organisationer att ansöka om finansieringsstöd så att unga


 12. Samverkan för hållbar utveckling av Sörmland

  3 april 2023

  Sörmland ska utvecklas hållbart för att möta utmaningarna i samhället. Gemensamt ska Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län tydligare


 13. Fysisk aktivitet är en nyckelfråga vid utformning av livsmiljöer

  14 mars 2023

  Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst effekt har den är de mest stillasittandet tar sina första steg. Därför blir det


 14. Bli en cykelvänligare arbetsplats

  14 mars 2023

  Region Sörmland har nu gått med i satsningen Cykelvänligast för att bli en cykelvänligare arbetsplats. Nu kan du som arbetsgivare i Sörmland anmäla