Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

  27 juni 2024

  Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030 kallas den strategi som har blivit antagen av Tillväxtverket och som gör det möjligt


 2. Flera nya satsningar för arbetsmarknad och näringsliv i Sörmland

  25 juni 2024

  Europeiska Socialfonden stöttar flera sörmländska utvecklingsprojekt. Genom stödet stärks satsningar för att fler unga ska fullfölja sin skolgång och


 3. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023

  20 juni 2024

  Statistik visar att Sörmland har stora behov. Regionen har den högsta andelen barn och unga i hushåll med låg inkomststandard. Bland unga minskar


 4. Mälardalens universitet och Modda Sörmland startar en pilot kring XR på lärarprogrammet

  24 april 2024

  Under hösten 2024 inleder Mälardalens universitet (MDU) och Modda Sörmland ett pilotprojekt för att få in upplevelsebaserat lärande i XR (Extended


 5. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 6. Bussförarens dag blir starten för bussförarnas år

  18 mars 2024

  Den 18 mars är det bussförarens dag. Dagen till ära lanserar Sörmlandstrafiken en kampanj som sätter fokus på länets förare och de insatser de gör för


 7. Remiss ute om målbild för regionala cykelstråk i Sörmland

  13 mars 2024

  Lämna synpunkter på förslag om regionala cykelstråk senast den 29 april 2024. Under 2023 har Region Sörmland tillsammans med konsulter inom


 8. Region Sörmland satsar på utveckling av turismcykelleden Näckrosleden

  6 mars 2024

  Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla cykelleden Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre


 9. Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 10. Vingåkers kommun tar nästa steg för en äldrevänlig bygd

  19 december 2023

  Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en äldrevänlig bygd som är det tredje steget


 11. Så ser migranter i Södermanland på framtiden och livet i Sverige

  6 december 2023

  Ny forskningsstudie över sörmländska migranters värderingar visar synen på jämställdhet, synen på arbete och synen på tillit och förtroende. Syftet


 12. Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer

  30 oktober 2023

  Det finns mycket som talar för att samhället skulle tjäna på och må bra av att fler cyklar mer i Sörmland. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt


 13. Ungdomars liv och hälsa - avslutande kapitel

  22 juni 2023

  Det sjunde och avslutande kapitlet i Liv & hälsa ung är klart. Kapitlet innehåller sammanfattande analyser om skydds- och riskfaktorer för


 14. Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

  8 juni 2023

  Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna