Tillgänglighetsredogörelse för Utveckla Sörmland

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel som används. På den här sidan beskriver vi hur utvecklasormland.se uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service handlar om att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Tillgänglighetskraven kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Region Sörmland ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. På den här sidan beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på utvecklasormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Granskning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat funktioner och innehåll.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Vissa kartor och interaktiva bilder som hämtas in och visas på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.
  • Det finns ett antal videoklipp som inte är syntolkade.
  • Förhandsgranskningen av evenemang i kalendariet fungerar inte med skärmläsaren ZoomText och andra skärmläsare som bygger på samma teknik. Webbplatsen är däremot kompatibel med de vanligaste skärmläsarna, NVDA och JAWS, och andra skärmläsare som följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss på webbsupport@regionsormland.se om du, på grund av ovanstående eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Uppdaterad 6 februari 2023