Tillgänglighetsredogörelse för utvecklasormland.se

Händer som läser blindskrift.

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel som används. På den här sidan beskriver vi hur utvecklasormland.se uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Lagkrav

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) handlar om att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Tillgänglighetskraven i DOS-lagen bygger på ett EU-direktiv, som i sin tur bygger på den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för de officiella riktlinjerna för hur offentliga myndigheter i Sverige bör arbeta med sina webbplatser (webbriktlinjer.se). De officiella webbriktlinjerna förklarar och exemplifierar kriterierna i WCAG och den europeriska standarden EN301549.

För att leva upp till lagkraven ska Region Sörmlands webbplatser följa kriterierna  i standarden WCAG upp till nivå AA och ytterligare några kriterier i den europeiska standarden som går utöver WCAG.

Granskning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat funktioner och innehåll.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla tillgänglighetskriterier på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokumenten inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Vissa kartor och interaktiva bilder som hämtas in och visas på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.
  • Det finns ett antal videoklipp som inte är syntolkade.
  • Förhandsgranskningen av evenemang i kalendariet fungerar inte med skärmläsaren ZoomText och andra skärmläsare som bygger på samma teknik. Webbplatsen är däremot kompatibel med de vanligaste skärmläsarna, NVDA och JAWS, och andra skärmläsare som följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss på webbsupport@regionsormland.se om du, på grund av ovanstående eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Uppdaterad 22 mars 2024