Region Sörmland satsar på utveckling av turismcykelleden Näckrosleden

Publicerad 5 mars 2024

Framhjul på en cykel vid blommor.

Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla cykelleden Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre folkhälsa och utveckling av besöksnäringen i Sörmland är några av målsättningarna med att höja attraktiviteten och trafiksäkerheten längs med cykelleden.

Emilia Sternberg

Projektledare

073-867 05 85

Näckrosleden är en skyltad cykelled som är uppemot 70 mil lång. Leden är fördelad på 14 etapper som sträcker sig genom alla Sörmlands kommuner. Region Sörmland är huvudman och genomför nu ett arbete tillsammans med kommunerna i Sörmland i syfte att utveckla leden till en mer trafiksäker och attraktiv turismcykelled.

Skapar möjligheter för både besökare och boende

Ett av målen med arbetet är att Näckrosleden ska bli kvalitetssäkrad som en nationell turismcykelled enligt Trafikverkets riktlinjer. För att bli godkänd krävs det att leden uppnår ett flertal kriterier, bland annat kopplat till trafikmiljö, långsiktig kvalitetssäkring av leden och attraktivitet för turismcykling. En del av arbetet handlar om att se över Näckrosledens sträcka. Region Sörmland gör även en satsning på trafiksäkerhetsåtgärder längs med leden inom ramen för Sörmlands Länsplan för regional transportinfrastruktur.

- En satsning på en säkrare och mer attraktiv cykelled kommer skapa fler möjligheter för både besökare och boende i länet att uppleva Sörmland. På sikt ska arbetet med Näckrosleden bidra till en bättre folkhälsa och göra det möjligt för besöksnäringen i Sörmland att nå ut till fler, säger Emilia Sternberg, projektledare på Region Sörmland.

Läs mer om regionens arbete med att utveckla Näckrosleden.

Sju befintliga nationella turismcykelleder

Idag finns det sju kvalitetssäkrade och invigda nationella turismcykelleder. Först ut var Kattegattleden 2015, som sträcker sig mellan Göteborg och Helsingborg. Sommaren 2023 invigdes Göta kanalleden som den sjunde nationella turismcykelleden. 

Se alla fastställda turismcykelleder på Trafikverkets webbplats.