Här är listan på Sörmlands utvecklingsprojekt som beviljas finansiering från EU

Publicerad 21 juni 2023

EU flaggor på rad.

I juni 2023 har elva projekt som kommer att drivas i Sörmland beviljats medel från Europeiska socialfonden och europeiska regionala utvecklingsfonden. Över 60 miljoner kronor är beviljade till projekten i Sörmland och de startar redan till hösten 2023. Här finns projekten listade och vem som är huvudman.

Projekt inom Europeiska socialfonden

Inom Europeiska socialfonden var hälften av alla beviljade projekt sörmländska. Ett av dessa projekt är Region Sörmlands stora satsning Modda Sörmland - Sveriges första digifysiska science center. Projektet fokuserar på att accelerera utbildningen om upplevelsebaserat lärande med Extended Reality-XR i grundskolan. VR-headset till alla länets kommuner ingår i projektet.  

 • Projekt Modda Sörmland Upplevelsebaserat lärande i skolan: Region Sörmland
 • Motverka våld i nära relationer: Samordningsförbundet RAR Sörmland, Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser
 • Närvaroprojektet - alla barn i skolan: Nyköpings kommun
 • EGOS 2.0: Eskilstuna kommun
 • SPIRA Sörmland: Samordningsförbundet RAR Sörmland, Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser

Projekt inom Europeiska Regionalfonden

Inom Regionalfonden godkändes bland annat projektet Regional Exportsamverkan i Sörmland, som är en kraftsamling av aktörer som ska stötta sörmländska företag att bli mer internationella. Där finns också flera projekt som ska hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning.

Vissa av projekten är flerlänsprojekt och har projektägare hos våra grannlän, och Region Sörmland ingår då som en region av flera.

 • Regional exportsamverkan: Region Sörmland
 • Delade data för smartare platsutveckling: Stua
 • Visual LIFT 2.0: Linköpings universitet
 • Grön och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige 2023 till 2026: Almi Företagspartner och Energikontoren i östra Mellansverige
 • Elsmarta östra Mellansverige: Region Örebro län
 • Byggnadslyftet i östra Mellansverige: Region Örebro län