Modda Sörmland startar pilotprojekt för att utforska samverkan mellan skola och arbetsliv

Publicerad 19 juni 2024

Under året planerar Modda Sörmland att genomföra ett pilotprojekt, näringslivspilot, mellan skola och arbetslivet. Förhoppningen är att öka samverkan som ska leda till att stärka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. Under hösten ska filmer med 360-graders vinkel tas fram från olika arbetsplatser inom industrin och teknikbranschen med syfte att synliggöra och inspirera olika yrken för barn och unga. Aktörer från näringslivet inom Region Sörmland erbjuds nu att delta.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

För att säkra en framtida yrkeskompetens inom industri och techbranschen i länet är det viktigt att rikta främjande insatser mot barn och unga. Vårens undersökning Det är ju inte allmänbildning direkt från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien visar att intresset för teknik, naturvetenskap och matematik minskar under mellanstadiet och högstadiet. Därmed kan det vara av fördel att insatserna påbörjas redan i grundskolan för att behålla ungas teknikintresse inför val av fortsatta avancerade studier och framtida yrkesliv.

Modda Sörmland är Region Sörmlands digifysiska science center där ett upplevelsebaserat lärande i XR används för att väcka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. Modda Sörmland består av fysiska noder runtom länet, en digital plattform med kvalitetssäkrade läroupplevelser och metodiken upplevelsebaserat lärande inom vilket 450 grundskolepedagoger just nu erbjuds kompetensutveckling, med stöd av svenska ESF-rådet.

Ett behov har identifierats kring att lyfta fler faktiska exempel från tech- och industrisektorn i närområdet för att göra innehållet som finns tillgängligt på Modda Sörmlands digitala plattform, under sidan ’labbet’, mer relevant och intressant för skolungdomar. För att undersöka hur mer lokalt innehåll hade kunnat se ut och användas, planeras därför en näringslivspilot genomföras under året.

Om näringslivspiloten

Syftet med näringslivspiloten är att skapa ett naturligt band mellan skola och näringsliv för att inspirera barn och unga att välja studier inom teknik och naturvetenskap. På sikt handlar satsningen om att säkra tech- och industrikompetens i hela länet.

Genom 360-graders filmer med intervjuer från olika arbetsplatser vill Modda Sörmland synliggöra teknik- och industriföretag med bas i Region Sörmland för att kunna ge konkreta exempel och inspiration till skolungdomar.

Pilotprojektet avser ta fram filmade intervjuer i 360 graders vinkel från 3 till 5 arbetsplatser inom tech och industri. Filmerna produceras av Modda Sörmland med stöd från deltagande representanter från näringslivet. Filmerna planeras bli cirka tre minuter långa och kommer att publiceras på YouTube (eller motsvarande videoplattform) . Materialet kommer att delas på Modda Sörmlands plattform samt finnas öppet tillgängliga för allmänheten. Filmerna är tänkta att bli tillgängliga att se via virtual reality-headset, dator, läsplatta eller mobil. Filmerna kan komma att användas i skolor, av studie- och yrkesvägledare, vid gymnasiemässor, av näringslivet och inom andra sammanhang. 

Deltagande aktörer från näringslivet bidrar genom att dela insikter från sin bransch, samt att tillhandahålla en eller flera personer som kan intervjuas på film. Möjlighet ska även finnas att spela in materialet på plats på arbetsplatsen, gärna i en stimulerande eller spännande miljö.

Modda Sörmland tillhandahåller filmare genom det egna teamet samt tillgång till 360-graders kamera, och kommer även att bistå med manus och koncepttänk både när det gäller redigering och publicering av materialet.

Anmälan av intresse att delta i näringslivspiloten

Aktörer från näringslivet med bas i Region Sörmland, erbjuds nu att delta i pilotprojektet för att vara med och exemplifiera olika branscher och yrken i de filmer som planeras att produceras. Filmerna är riktade till barn och unga, särskilt i mellan- och högstadiet, och ska kunna användas inom skola och SYV-verksamhet.

Kriterier som kommer att begrundas vid val av deltagande aktörer i näringslivspiloten:

Verksamheten har en bas i en eller flera av de kommuner som hör till Region Sörmland. Verksamheten verkar inom industrin, teknologi eller närliggande bransch/ sektor. Tidigare engagemang inom projekt rörande samverkan skola och näringsliv genom en av kommunerna inom Region Sörmland är meriterande.

Utvärdering av pilotprojektet

Efter genomförandet av pilotprojektet kommer insatsen att utvärderas inom Modda Sörmlands team, samt med input från deltagande aktörer från näringslivet. Beroende på resultat och feedback kan projektet komma att fortlöpa med en ny inbjudan om deltagande till intresserade aktörer.

Är ni intresserade av att delta i pilotprojektet eller vill ni veta mer? Vänligen kontakta oss på modda@regionsormland.se senast den 30 juni 2024.