Sörmland har flest barn och unga i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet

Publicerad 23 februari 2024

Ett litet barn cyklar på en grusväg.

Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är målet i Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Sörmland. En prioriterad inriktning är Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga och deras uppväxtvillkor.

Päivi Leivo

Strateg

070-664 45 72

Sörmland har landets högsta andel barn och unga som lever i hushåll med låg inkomststandard år 2021, detta ledde till att vi på Hållbar regional utveckling under 2023 inledde ett utforskande arbete med syfte att bättre förstå barnfattigdomen ur ett systemperspektiv i vårt län. 

Läs mer i våra kunskapsunderlag.

Barn i ekonomisk utsatthet.