Regional utveckling

Artiklar om Transport och infrastruktur

Filtrera på typ av innehåll

 1. Bli en cykelvänligare arbetsplats

  14 mars 2023

  Region Sörmland har nu gått med i satsningen Cykelvänligast för att bli en cykelvänligare arbetsplats. Nu kan du som arbetsgivare i Sörmland anmäla


 2. Fler hållbara resor för barn och unga, nu kan föreningar ansöka om att få stöd

  17 februari 2023

  Nu vill regionen och länets kommuner arbeta tillsammans med föreningarna i länet för att få fler barn och unga att resa hållbart till och från


 3. Pendlare väljer kollektivtrafiken istället för bilen

  31 januari 2023

  Under hösten 2022 fick 1000 sörmländska bilister möjlighet att kostnadsfritt provåka kollektivtrafiken. Kravet för att delta under testperioden var


 4. Brett samarbete för fossilfria alternativ att ladda och tanka i Sverige

  19 januari 2023

  Ett nationellt projekt, ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för


 5. Så här säger pendlare som testat vikbar cykel

  20 september 2022

  Under våren har 15 antal pendlare i Sörmland fått testa att ta med sig en vikbar cykel på bussen. Detta initiativ är en del i ett större sammanhang


 6. Invånare prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik i städerna

  12 september 2022

  En majoritet av invånarna prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en färsk rapport när personer från


 7. Satsning på en säkrare Näckrosled ska öka cykelturismen och förbättra folkhälsan

  9 september 2022

  En bättre folkhälsa och ökad cykelturism i Sörmland är några av målsättningarna med att göra cykelleden Näckrosleden till en mer attraktiv och


 8. Regionsråd ger snabba svar om transportsektorns omställning

  5 juli 2022

  BioDriv Öst lanserar en intervjuserie om fem snabba frågor där regionpolitiker i sex län i östra Mellansverige berättar om sin syn


 9. Region Sörmland tar helhetsgrepp för ökad trygghet i kollektivtrafiken

  17 maj 2022

  Region Sörmland tar ett helhetsgrepp över tryggheten i länets kollektivtrafik. Den Regionala utvecklingsnämnden tillsätter vid sammanträdet den


 10. Hållbara transporter och trafiksäkerhet är centralt i ny länstransportplan

  6 april 2022

  Sörmland har nu en beslutad långsiktig plan för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen, Länstransportplan (LTP). Ökade satsningar