Regional utveckling

Artiklar om Transport och infrastruktur

Filtrera på typ av innehåll

 1. Sörmlands aktörer kan söka finansiering från nationella regionalfonden, genom en ny antagen territoriell strategi

  27 juni 2024

  Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030 kallas den strategi som har blivit antagen av Tillväxtverket och som gör det möjligt


 2. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023

  20 juni 2024

  Statistik visar att Sörmland har stora behov. Regionen har den högsta andelen barn och unga i hushåll med låg inkomststandard. Bland unga minskar


 3. En sammanfattning av  hur Region Sörmland arbetat med det hållbara resandet under 2023

  29 april 2024

  Varje år genomför regionen och kommunerna ett flertal insatser för att främja och öka det hållbara resandet i Sörmland. I årsbokslutet för hållbart


 4. Territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling ska möjliggöra för aktörer i länet att söka finansiering

  11 april 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram och lämnat in en territoriell strategi till Tillväxtverket som en del


 5. Bussförarens dag blir starten för bussförarnas år

  18 mars 2024

  Den 18 mars är det bussförarens dag. Dagen till ära lanserar Sörmlandstrafiken en kampanj som sätter fokus på länets förare och de insatser de gör för


 6. Remiss ute om målbild för regionala cykelstråk i Sörmland

  13 mars 2024

  Lämna synpunkter på förslag om regionala cykelstråk senast den 29 april 2024. Under 2023 har Region Sörmland tillsammans med konsulter inom


 7. Region Sörmland satsar på utveckling av turismcykelleden Näckrosleden

  6 mars 2024

  Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla cykelleden Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre


 8. Projektet Rena resan är avslutat men lämnar efter sig flera viktiga lärdomar

  1 februari 2024

  Rena Resan – Fossilfritt 2030 startades under 2019 och avslutades i oktober 2023. Projektet har bestått av ett flertal aktiviteter och kampanjer


 9. Så påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering i östra Mellansverige och i Sörmland

  1 december 2023

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk


 10. Den 5 december koras vinnaren av pris för framtidens Skavsta

  29 november 2023

  Sju bidrag är nominerade till finalen i arkitekttävlingen Europan 17 om hur framtidens Skavsta kan se ut. Den 5 december kl 14:30 presenteras vinnaren


 11. Sörmlandstrafiken informerar om digitala tjänster på eMedborgarveckan

  5 oktober 2023

  Som en del i eMedborgarveckan den 9 till 15 oktober kommer Sörmlandstrafiken att vara på plats på Eskilstuna stadsbibliotek för att informera om sina


 12. Upptäck hur Region Sörmland arbetat med hållbart resande i bokslutet för 2022

  4 oktober 2023

  Varje år genomför Region Sörmland en rad aktiviteter för att inspirera och på olika sätt bidra till att vi reser på mer hållbara sätt. För att


 13. Drivmedla är ett nytt kartverktyg för att underlätta omställningen av drivmedel

  20 september 2023

  Med Drivmedla kan du se både var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns


 14. En vecka med aktiviteter för att öka hållbart resande i hela Sörmland

  6 september 2023

  Under dagarna 16 till 22 september kan du vara med och påverka miljön i Sörmland. Genom att göra det möjligt för fler sörmlänningar att ställa bilen