Så blev resultaten när fem regioner i östra Mellansverige samverkar kring smart specialisering

Publicerad 27 oktober 2023

Drönare över landskap

Genom att samarbeta kring smart specialisering har Sörmland under flera år kraftsamlat runt fyra strategiskt utvalda områden tillsammans med regionerna Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. I filmen längre ner på sidan får du veta mer om företag som har fått stöd och som nått framgångar.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Eskilstunabaserade företaget Reedz är ett av företagen som har fått stöd och nått framgångar genom Sörmlands samarbete med grannregionerna. Genom vårt samarbete med smart specialisering har Sörmland under flera år kraftsamlat runt fyra strategiskt utvalda områden tillsammans med regionerna Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Samverkan mellan aktörer i dessa regioner har varit en viktig faktor, och som gjort att sörmländska företag fått tillgång till olika typer av utvecklingsstöd och expertkunskaper, utefter sina egna behov.

Under hösten 2023 avslutas projektet East Central Sweden – the innovative smart region East Central Sweden – The Innovative Region (ECS3) som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

- För Region Sörmland, länets aktörer och de sörmländska företagen är det en fördel att vara del av ett större geografiskt sammanhang. Tillsammans får vi tillgång till bred kunskap och ett stort innovationsekosystem, som hjälper oss att utvecklas och bli ändå bättre, säger Emma Hanson, strategi i Region Sörmland och ansvarig för frågor som handlar om näringslivsutveckling och innovation.

Se filmen om aktörssamverkan i östra Mellansverige och hur det kan gynna företagen i våra fem regioner. Filmen innehåller tre konkreta företagsexempel, bland annat från startupbolaget Reedz i Eskilstuna. Företagarna själva berättar där hur de fått stöd för att utveckla sina verksamheter.

Se filmen om resultaten.