Ny rapport över hur vi tillsammans kan öka intresset för byggbranschen

Publicerad 10 maj 2024

Den 15 februari 2024 hölls branschträff Bygg Sörmland där temat var Byggkris och attraktivitet till branschen – hur kan vi lösa det tillsammans? Medverkande var Byggföretagen, Region Sörmland, arbetsförmedlingen, utbildningssektorn och näringslivet. Nu finns en sammanställning från träffen.

Morgan Andersson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0761-30 00 52

Syftet med branschträffen var att öka förståelsen för gemensamma utmaningar och att samverka för att ta nästa steg till att hitta lösningar, bland annat genom utbildning på olika nivåer.
Under branschträffen lyftes bland annat följande utbildningsförslag:
Ny yrkeshögskoleutbildning inom KMA startar hösten 2024 där studerande lär sig:

  • K=Kvalitet – systematiskt arbete kring att förbättra kvaliteten på arbetet som utförs.
  • M=Miljöfrågor – verktyg för att hantera miljöpåverkan i olika arbetsprocesser.
  • A=Arbetsmiljö – lagar och regler för att skapa och upprätthålla en hälsosam arbetsplats.

Komvux-rektorerna i Sörmland sträckte ut en hand till byggbranschen om att bygga en utbildning tillsammans inom kombinationsutbildning med språkstöd.

-Vill ni vara med och bygga en utbildning ihop med oss, för att lösa ert framtida kompetensbehov? Vi är öppna för diskussion och kan ändra, se detta som förslag för att starta vårt arbete tillsammans, säger Veronica Haugdahl Eklind, Rektor Komvux Eskilstuna, SFI Kombinationsutbildningar.

Ta del av sammanställningen från träffen och förslagen för fortsatt arbete under 2024 här: Branschforum Bygg 2024 (utvecklasormland.se)