Sörmland har fler och äldre invånare, socioekonomiska utmaningar och stort behov av att ställa om

Publicerad 8 juni 2023

Pappa som bär sitt barn till bilen.

Som en del av arbetet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi analyseras regelbundet förutsättningar för utveckling i Sörmland. Förutsättningarna är grunden för de fem prioriterade inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin. Region Sörmland har koll på och följer utvecklingen noga.

Under åren 2000 till och med 2021 har folkmängden ökat med 45 768. Det är nästan lika många som 2021 bodde i kommunerna Gnesta och Katrineholm tillsammans.

─Sörmland består av en mångfald av platser med olika förutsättningar och egenskaper och Sörmland är en attraktiv plats. Många som flyttar hit är barn eller deras föräldrar, medan unga ofta flyttar ut från länet. Vi ser dock att många barn lever med låg inkomststandard, säger Tove Eliasson analytiker hos Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

─ År 2021 kunde man fylla ungefär 148 bussar med barn som lever i familjer där man inte kan nå upp till en skälig levnadsstandard, fortsätter Eliasson.

Socioekonomiska utmaningar

Befolkningen blir äldre överlag – de i arbetsför ålder måste bidra till att försörja fler unga och äldre än vad de gjorde för tio år sen. Människor i Sörmland har något fler ohälsodagar per år än generellt i riket. Utbildningsnivån ökar i länet men trots det ligger Sörmland bland de län som har lägst utbildningsnivå.

Behov av transporter och omställning

Sörmlänningarna har tillgång till flera stora arbetsmarknader och det är många som pendlar från Sörmlands kommuner till andra kommuner för att arbeta. Den stora pendlingen har stor betydelse för länet, men det innebär också ett stort behov av transporter. Hur transporterna inverkar på möjligheterna att nå ekologiska mål beror i hög grad på hur vi reser. Det finns bra kollektivtrafik i Sörmland, men bilen är än så länge det vanligaste färdmedlet. 

En regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin med fem prioriterade inriktningar är ett verktyg för att Sörmland ska fortsätt utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt, så som vi vill.

I början av maj 2023 hölls ett första regionalt utvecklingsforum där verksamma från regionen, kommuner, näringsliv och andra aktörer samlades kring den regionala utvecklingsstrategin. Många aktiviteter pågår i länet och även nästa år planeras för ett utvecklingsforum. På den här webbplatsen kan du följa vad som sker inom regional utveckling i länet.

Här finns mer om Sörmlands förutsättningar.

Regionala utvecklingsstrategin i pdf för nedladdning.

Här finns  fördjupad statistik om Sörmland