Regional utveckling

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

Publicerad 5 maj 2023

Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar. Strategin visar även det arbete som regionen och länets aktörer gemensamt samlas kring. Utgångspunkten i strategin är de förutsättningar som finns i Sörmland och en hållbar utveckling som har människan i centrum. Den sociala dimensionen är målet, ekonomin är medlet och ekologin sätter ramarna.

Två små barn går hand i hand på en grusväg.

På den här sidan hittar du till den regionala utvecklingsstrategin för Sörmland på webbplatsen, samt en pdf för nedladdning. 

Den regionala utvecklingsstrategin antogs den 27 september 2022 och gäller tills vidare. 

Alina Treijner

Strateg

0766-95 15 45

Hjälpte den här informationen dig?