Regional utveckling

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Publicerad 6 maj 2022

Region Sörmland har uppdraget att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur. Planen är en viktig pusselbit för att skapa en hållbar regional utveckling.

Länstransportplanen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren för den regionala transportinfrastrukturen. Planen innehåller beskrivningar av mål, strategier, trender, utmaningar, en åtgärdsplan samt beskrivning av hur planen ska genomföras. Länstransportplanen innehåller även en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen, och en beskrivning av konsekvenser på miljön som anger planens konsekvenser och måluppfyllelse. Den digitaliserade delen av planen innehåller fördjupade analyser av utvecklingen i Sörmland, samt tillstånd och brister i transportsystemet utifrån till exempel befolkning, tillgänglighet, olycksstatistik och trafikprognoser.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur tas fram tillsammans med kommuner och statliga myndigheter, samt i samråd med intresseorganisationer. Länstransportplanen består av två huvuddelar och en digitaliserad sammanställning av underlagsanalyser (Storymap).

Micaela Nordin

Strateg

070-338 50 03

Hjälpte den här informationen dig?