Regional utveckling

Bokslut för hållbart resande

Publicerad 20 september 2023

Hållbart resande är en del av Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och ryms inom prioriteringen för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet. Inom prioriteringen har vi ett mål om att förflytta bilresor till gång, cykel och kollektivtrafik. Varje år genomför vi en rad aktiviteter med fokus på att inspirera till ökat hållbart resande. För att sammanfatta och redovisa vad vi har gjort tar vi fram ett bokslut för hållbart resande som visar upp olika initiativ och bra åtgärder som gjorts inom området under året.

Person pratar i telefon på bussen.

I bokslutet för 2023 hittar du bland annat statistik om det hållbara resandet i länet och vad som hänt inom nätverket för hållbart resande under året.

Visste du till exempel att vi har 760 km cykelbana i Sörmland? 

Bokslutet presenterar även sammanfattningar av olika kampanjer som gjort, såsom  en prova-på-kampanj för kollektivtrafiken och lanseringen av Sörmlandstrafikens maskot Busse.

Kika gärna på tidigare års bokslut för mer inspiration och information om de hållbara resandet i länet.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Hjälpte den här informationen dig?

Om Region Sörmlands arbete med hållbart resande

Ett hållbart resande möter upp utmaningar i samhället. Läs mer om hur Region Sörmland arbetar med hållbart resande.

Läs artikel

Cykelstrategi för Sörmland

Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade hälsoeffekter.

Läs rapport