Regional utveckling

Ungdomars liv och hälsa i Sörmland

Publicerad 10 maj 2022

Enkätundersökningen Liv & Hälsa ung genomfördes senast år 2020. Nästan 6 700 elever har medverkat i Liv & hälsa ung. På den här sidan hittar du kunskapsunderlag om sörmländska ungdomars hälsa baserat på de undersökningar som gjorts från 2008 till 2020.

 

Framsida av rapporten, Ungdomars liv och hälsa i Sörmland
Framsida av rapporten, Ungdomars liv och hälsa i Sörmland

Just nu pågår ett arbete med att ta fram rapporten Ungdomars liv och hälsa i Sörmland som är ett kunskapsunderlag om sörmländska ungdomars hälsa riktat till beslutsfattare och tjänstepersoner i Region Sörmland, sörmländska kommuner, myndigheter och organisationer. Rapporten släpps kapitelvis och är helt klar i början av 2023.

Rapporten bygger på resultat från Liv & hälsa ungundersökningarna i länets skolor mellan åren 2008 till 2020. Rapporten ger en övergripande nulägesbeskrivning av ungdomars hälsa. Rapporten visar även hälsoutvecklingen över tid, hur hälsan skiljer sig mellan killar och tjejer, för olika åldrar mellan grundskolans årskurser sju och nio samt årskurs två på gymnasiet, samt skillnader i socioekonomiska indikatorer. Tack vare det fina samarbetet med skolorna kan vi genomföra Liv & hälsa ung undersökningen.

Till varje kapitel har vi även tagit fram faktablad med fokus på resultat från rapporten.

Hör av dig till arbetsgruppens funktionsbrevlåda, Livohalsa@regionsormland.se, om du vill veta mer om våra undersökningar eller andra frågor.

Susann Ericsson

Strateg

Folkhälsofrågor och mänskliga rättigheter

070-379 48 07

Hjälpte den här informationen dig?

Faktablad baserade på resultat från Liv & hälsa ung

Dubbelsidiga blad med fokus på några av resultaten från Liv & hälsa ung undersökningen.

Läs rapport