Regional utveckling

Ungdomars liv och hälsa i Sörmland

Publicerad 10 maj 2022

Enkätundersökningen Liv & hälsa ung har genomförts vid åtta tillfällen sedan 2004. Den senaste undersökningen genomfördes 2023.

 

Framsida av rapporten Ungdomars liv och hälsa i Sörmland.

På den här sidan hittar du rapporten ”Ungdomars liv och hälsa i Sörmland” som är ett kunskapsunderlag om sörmländska ungdomars hälsa. Målgrupp för rapporten är beslutsfattare och tjänstepersoner i Region Sörmland, i sörmländska kommuner samt myndigheter och organisationer.

Rapporten består av sju kapitel och bygger på resultat från Liv & hälsa ungundersökningarna genomförda i länets skolor mellan åren 2008–2020. Den ger en övergripande nulägesbeskrivning av ungdomars hälsa, hur hälsan skiljer sig åt mellan killar och tjejer och mellan olika årskurser, skillnader i socioekonomiska indikatorer samt utveckling över tid.

Till varje kapitel finns ett faktablad med fokus på resultat från rapporten.

Hör av dig till arbetsgruppens funktionsbrevlåda, Livohalsa@regionsormland.se, om du vill veta mer om våra undersökningar eller har andra frågor.

Susann Ericsson

Strateg

Folkhälsofrågor och mänskliga rättigheter

070-379 48 07

Hjälpte den här informationen dig?

Faktablad baserade på resultat från Liv & hälsa ung

Dubbelsidiga blad med fokus på några av resultaten från Liv & hälsa ung 2020.

Läs rapport