Europeiska Socialfonden+

Elever i klassrum, taget bakifrån.

Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra integrationen samt främja kvalitet och lika möjligheter inom utbildning och yrkesutbildning. Europeiska unionen (EU) och Sverige sätter in pengar i fonden som sedan går till nationella, regionala och lokala utvecklingsprojekt.

Agneta Engström

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0766-95 08 69

Syftet med stödet

Med hjälp av ESF+ kan regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige utvecklas genom projekt som leder till ökad sysselsättning och kompetensutveckling. Det leder till att fler människor kan få ett arbete eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver.

Vem kan söka

Myndigheter, företag och ideella organisationer kan söka pengar till projekt som bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.

Aktuella utlysningar och ansökan

Följande utlysningar är du öppna för ansökan:

Programområden inom socialfonden

ESF+ innehåller fem programområden och här nedanför kan du läsa mer om tre av dem. Svenska ESF-rådet (esf.se) är förvaltande myndighet för programmet och på deras webbplats kan du läsa mer om alla programområden.

Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Detta är det största området i programmet med cirka 70 procent av programmets budget. Inom detta område kan man genomföra insatser direkt riktade till individer, bygga strukturer och samverkan samt förändra könssegregerade yrkesval som bidrar till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Minska risken för ekonomisk utsatthet

Stödet riktar sig till insatser för socialinkludering med syfte att stödja individer som är ekonomiskt utsatta, inom definitionen av relativ fattigdom.

Social innovation

Ska möjliggöra nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsbyggnad. Insatserna ska syfta till att med innovativa angreppssätt leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.

Uppdaterad 3 april 2024