Regional utveckling

Branschforum - handbok och rapporter

Publicerad 9 maj 2022

Branschforum är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera kompetensförsörjning och utbildning.

Handbok för branschforum

Handboken riktar sig primärt till dig som kommer att vara ledande i att skapa och driva ett nytt branschforum. Den fungerar även för dig som är eller kommer bli en aktör i ett branschforum och vill förstå helheten bättre, och hur vi gemensamt kan skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av näringsliv och utbildningssatsningar i regionen. För det är när vi arbetar tillsammans – i dialog och samverkan – som vi blir starka och kan skapa den väg som leder framåt.

Branschrapporter

Olika branscher har olika förutsättningar och behov. Det gör att forumen för olika branscher skiljer sig åt i sammansättning av medverkande och vilket fokus de tar. Gemensamt för dem alla är att de i ett enhetligt format samlar branschens aktörer i årliga branschträffar. Dessa träffar resulterar i en sammanfattande branschrapporter med fokus på kompetensförsörjning.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Hjälpte den här informationen dig?

Det här är branschforum

Läs mer om konceptet branschforum och dess syfte och mål.

Läs artikel