Fysisk aktivitet är en nyckelfråga vid utformning av livsmiljöer

Publicerad 14 mars 2023

Lekande barn på lekplats.

Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst effekt har den är de mest stillasittandet tar sina första steg. Därför blir det viktigt hur vi utformar våra boende- och närmiljöer samt våra offentliga miljöer.

Johannes Hedlund

Strateg

070-219 31 84

Utformningen av livsmiljöer har stor påverkan för hur mycket vi rör på oss, på vilket sätt vi gör det, och vem som får möjlighet att göra det. Att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen är alltså en viktig fråga för att förbättra folkhälsan och därigenom regional utveckling.

Projektet Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland (FASiS) har varit ett pilotprojekt i samverkan mellan Region Sörmland och Sörmlands nio kommuner. Bland annat har vi tittat på vad både kommunernas och Region Sörmlands styrande dokument om den fysiska samhällsplaneringen, säger om fysisk aktivitet. Projekt FASiS har även utforskat nya perspektiv och begrepp för att se om vi med hjälp av dessa i samhällsplaneringen kan få fler att hitta glädjen i rörelse.

- FASiS har gett oss möjlighet att lyfta den viktiga frågan om fysisk aktivitet på olika beslutsnivåer, både politiskt och på tjänstemannasidan. De utforskande processer vi haft har gett värdefull insikt till hur vi kan jobba vidare med de här frågorna framåt, säger Johannes Hedlund, projektledare FASiS och strateg i Region Sörmland.

Rapport från projektet FASiS