Regional utveckling

Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland

Publicerad 13 mars 2023

Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst samhällseffekt har fysisk aktivitet när de mest stillasittande tar sina första steg. Därför blir det viktigt hur vi utformar våra boende- och närmiljöer samt våra offentliga miljöer. Projektet Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland, FASiS har varit ett pilotprojekt i samverkan mellan Region Sörmland och Sörmlands nio kommuner.

Ben på barn som leker på lekplats.
Lekande barn på en lekplats.

Projektet har tittat på vad både kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands styrande dokument om den fysiska samhällsplaneringen, säger om fysisk aktivitet. Projekt FASiS har även utforskat nya perspektiv och begrepp för att se om vi med hjälp av dessa i samhällsplaneringen kan få fler att hitta glädjen i rörelse. 

Rapporten finns i två versioner. Dels den stora slutrapporten, men också en kortare populärversion. 

PS. Bilaga två i den stora versionen är inte tillgänglighetsanpassad. DS.

Johannes Hedlund

Strateg

070-219 31 84

Hjälpte den här informationen dig?