Regional utveckling

Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland

Publicerad 13 mars 2023

Barn som leker på en lekplats.

Projektet har tittat på vad både kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands styrande dokument om den fysiska samhällsplaneringen, säger om fysisk aktivitet. Projekt FASiS har även utforskat nya perspektiv och begrepp för att se om vi med hjälp av dessa i samhällsplaneringen kan få fler att hitta glädjen i rörelse. 

Rapporten finns i två versioner. Dels den stora slutrapporten, men också en kortare populärversion. 

Bilaga två i slutrapporten är inte tillgänglighetsanpassad.

Johannes Hedlund

Strateg

070-219 31 84

Hjälpte den här informationen dig?