Finansieringsstöd för feriejobb

Publicerad 5 maj 2023

Ung tjej som hjular på en gata.

För tredje året i rad öppnar nu Region Sörmland möjligheten för kommuner, föreningar och organisationer att ansöka om finansieringsstöd så att unga kan få sommarjobba. Även Region Sörmlands verksamheter kan söka stödet.

Unga som får möjlighet att sommarjobba får värdefull arbetslivserfarenhet och möjligheter till ökad kompetens, fysisk aktivitet, samt till nätverk och jobb i framtiden. Forskning visar att sommaren är en årstid då risken är större att ungdomar har sin alkoholdebut, det är också en årstid då kriminalitet samt användning av narkotika är högre. Ett feriearbete är en hög skyddsfaktor mot detta. Genom att söka finansiering för sommarjobbare så att exempelvis unga som riskerar att hamna i utanförskap eller som är långt från arbetsmarknaden så hjälper du unga och motverka de negativa livsstils- och hälsoeffekter.  

– Om en ung människa får ett sommarjobb kan det få stor betydelse som förebyggande hälsofrämjande åtgärd eftersom ungdomarna inte enbart får en lön utan även en chans att utveckla sina färdigheter. Det ger i sig en delaktighet i samhället och en frihet att kunna delta i olika aktiviteter, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.  

I år finns det 8 miljoner kronor som organisationer, kommuner och föreningar i Sörmland kan söka för att skapa feriejobb till unga.