Prioriterad samverkan med Arbetsförmedlingen

Personer som sitter runt ett bord med varsin bärbar dator.

Sedan 2020 finns en överenskommelse om samverkan mellan Region Sörmland och Arbetsförmedlingen. Samverkan syftar till att på ett strukturerat sätt följa upp och förbättra förutsättningar för en god kompetensförsörjning i Sörmland.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Båda organisationerna har som ambition att underlätta och förbättra kompetensförsörjningen i Sörmland. Målet med en tydlig samverkansstruktur mellan organisationerna, och det gemensamma arbetet, är att använda personella och ekonomiska resurser mer effektivt.  Samarbetet ska se till att fler  människor som saknar arbete kommer i arbete och att fler människor får nytta av den utbildning och kompetens de har  i det arbete de utför.  Även bättre möjligheter för kompetensutveckling och utbildning eftersträvas i Sörmland. 

En årlig rapport om resultat från samverkan och beslut om nya arbetsområden tas fram i samband med så kallade prioriteringsmöten

Vid det senaste prioriteringsmötet inom Överenskommelsen AF och HRU, som  genomfördes i februari 2024, beslutades att tidigare prioriterade fokusområdena för gemensamt arbete kvarstår även för 2024. Dessutom togs beslutet om att utöka dessa med ytterligare ett fokusområde. Fokusområden för 2024 är därmed:

  • Inkluderande kompetensförsörjning
  • Utbildningsdimensionering
  • Branschforum
  • Analys och prognos
  • ESF och andra finansieringsmöjligheter

Läs mer i: Dokumentation från prioriteringsmöte februari 2024

Önskar du ta del av tidigare beslut, läs mer här:

Dokumentation från prioriteringsmöte februari 2022.

Dokumentation från prioriteringsmöte maj 2023.

Uppdaterad 8 maj 2024